УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Прямі іноземні інвестиції Китаю та їх вплив на країни ЄС
Сухонос Ю. С.

Сухонос Ю. С. Прямі іноземні інвестиції Китаю та їх вплив на країни ЄС. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 51–56.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-51-56

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.727.24

Анотація:
Попри те, що ЄС загалом зацікавлений у іноземних інвестиціях, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) з Китаю досить часто викликають певне занепокоєння. Зважаючи на це, перед ЄС на теперішньому етапі розвитку постає завдання реформувати власну політику щодо прямих іноземних інвестицій таким чином, щоб одночасно досягати таких цілей: захистити поточну відкритість ЄС щодо прямих іноземних інвестицій (у тому числі з боку Китаю); вирішити проблеми безпеки, які виникають для деяких видів ПІІ; забезпечити більшу відкритість та рівні умови для європейських ПІІ в Китаї. Мета статті – дослідити загрози та можливості, які виникають при здійсненні прямих іноземних інвестицій Китаю у країни ЄС, і їх вплив на весь географічний регіон. У статті аналізуються процеси, що відбуваються у взаємних відносинах ЄС та Китаю в контексті здійснення прямих іноземних інвестицій останніми. Доведено, що Китай, інвестуючи у країни ЄС, прагне отримати доступ до: новітніх технологій, європейського ринку, ринків третіх країн (через європейський ринок), європейських торговельних марок, а також впливати на політичні та економічні процеси на рівні всього європейського регіону. Розглянуто регіональний розподіл прямих інвестицій Китаю у країни ЄС. З’ясовано, що найбільший інтерес у китайських інвесторів викликають економічно потужні країни – Великобританія, Франція та Німеччина. Щодо регіонального розподілу прямих інвестицій, то натепер він є відносно рівномірним. Визначено сучасні тенденції зміни стратегічних пріоритетів ЄС у аспекті інвестиційної стратегії. Вивчаються загрози, що виникають при здійсненні прямих інвестицій Китаю в економіки країн ЄС. Здебільшого виділяють економічні та політичні загрози даного процесу. З економічної точки зору ПІІ з Китаю можуть вплинути на стан конкуренції та в цілому призводити до перерозподілу вартості, а з політичної – сприяти поширенню впливу Китаю на геополітичному рівні. Розглядається перелік заходів, що може реалізовуватись задля зменшення економічного та політичного впливу Китаю на європейські країни – реципієнти прямих інвестицій.

Ключові слова: прямі зарубіжні інвестиції, мультинаціональні компанії злиття, поглинання, глобалізація, Китай, ЄС.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Сухонос Юрій Сергійович – студент, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Alon I., Anderson J., Munim Z. H., Ho A. A Review of the Internationalization of Chinese Enterprises. Asia Pacific Journal of Management. 2018. Vol. 35. P. 573–605.
Ерфан Є. А., Посипанко О. А. Китай як центр тяжіння прямих іноземних інвестицій. (China as the Target Country for FDI Inflows) Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 37–43. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/6.pdf
Іващук І. О., Орнат М. Р. Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності. (Investment Priorities of Economic Reforms of China under Global Instability) Економічний аналіз. 2015. Т. 21. № 2. С. 309–316.
Українець Л. А. Ініціатива «Пояс і Шлях» як основа нарощування економічної експансії Китаю. (The Belt and Path Initiative as a Basis for Economic Expansion of China) Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24. Ч. 3. С. 109–113.
Єньчжао Люй, Пекна Т. В., Вей Сунь. Прямі інвестиції китайських підприємств в Україну. (Direct Investments of Chinese Enterprises into Ukraine) Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8. С. 413–418.
Bickenbach F., Liu W.-H. Chinese Direct Investment in Europe – Challenges for EU FDI Policy // CESifo Forum. M?nchen. 2018. Vol. 19. Issue 4. P. 15–22. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/199017/1/CESifo-Forum-2018-4-p15-22.pdf
China. Directorate-General for Trade / European Commission. 2019. URL: https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_china_en.pdf
Chinese Investment in Europe. A Country-Level Approach / Edited by: Seaman Jh., Huotari M., Otero-Iglesias M. ETNC. 2017. URL: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/e982d7b7-9720-43b9-a627-2b0e558bd0c4/Chinese-investment-Europe-Report-ETNC.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e982d7b7-9720-43b9-a627-2b0e558bd0c4
Hanemann Th., Huotari M., Kratz A. Chinese FDI in Europe: 2018 trends and impact of new screening policies / A report by Rhodium Group (RHG) and the Mercator Institute for China Studies (MERICS). 2019. URL: https://www.merics.org/sites/default/files/2019-03/190311_MERICS-Rhodium%20Group_COFDI-Update_2019.pdf
Luo Y., Q. Xue, Han B. How Emerging Market Governments Promote Outward FDI: Experience from China. Journal of World Business. 2010. No. 45. P. 68–79.
Knoerich J. Has Outward Foreign Direct Investment Contributed to the Development of the Chinese Economy? Transnational Corporations. 2016. No. 23. P. 1–48.
Knoerich J., Miedtank T. The Idiosyncratic Nature of Chinese Foreign Direct Investment in Europe // CESifo Forum. Munchen. 2018. Vol. 19. Issue 4. P. 3–8. URL: https://www.ifo.de/DocDL/CESifo-Forum-2018-4-december.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру