УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні
Кнір М. О., Плєшакова Н. А., Плєшакова О. А., Криворучко Я. В.

Кнір М. О., Плєшакова Н. А., Плєшакова О. А., Криворучко Я. В. Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 70–75.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-70-75

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.7

Анотація:
Запропонована наукова стаття присвячена актуальному питанню управління державним боргом на сучасному етапі розвитку економіки України. Мета статті полягає в дослідженні досвіду зарубіжних країн щодо управління державною заборгованістю та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління зовнішнім державним боргом України. Розглянуто сутність поняття «зовнішній борг», проаналізовано статистичні дані щодо обсягу державних запозичень іноземними країнами, запропоновано шляхи вдосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом України. Визначено ключові пріоритети застосування іноземного досвіду задля стимулювання економічного зростання в Україні. Розглянуто основні нормативні зміни, зокрема зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають створення Боргового агентства України, завданнями якого стануть: здійснення управління державним боргом і ризиками, пов’язаними з ним; здійснення державних внутрішніх і зовнішніх запозичень та інші завдання, які перейдуть під його юрисдикцію. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує боргову політику в Україні та впровадження цілісної стратегії управління зовнішнім державним боргом.

Ключові слова: агентська модель, Боргове агентство, державний борг, державні запозичення, управління зовнішнім державним боргом.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 21.

Кнір Марія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Плєшакова Наталія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Плєшакова Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра економічної теорії, макро- та мікроекономіки, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Криворучко Ярослава Вадимівна – головний спеціаліст, відділ аудиту, Київська міська Держадміністрація (вул. Хрещатик, 36, Київ, 01044, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Боринець С. Я., Могилко Л. О. Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України. Банківська справа. 2012. № 4. С. 43–51.
Босенко О. С. Управління державними борговими зобов’язаннями в зарубіжних країнах. Наукові праці НДФІ. 2016. № 2. С. 26–38.
Бюджетний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page
Дорошенко І. В. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України. Problems of a Systemic Approach to the Economy of Enterprises. 2008. Vol. 3. No. 7. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/EPSAE/article/view/4090
Дудченко В. Ю. Сучасний стан та структура державного боргу країн Європи. Економічний аналіз. 2012. № 11. Ч. 1. С. 98–103.
Крайчак Є. В. Система управління державним зовнішнім боргом України. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 38–42.
Офіційний сайт Євростату. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance
Офіційний сайт Європейського Союзу. URL: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en
Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2018/cr1569.pdf
Офіційний сайт Світового Банку. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=DE
Офіційний сайт статистики Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/
Павловська Є. О. Застосування польського досвіду в управлінні державним боргом України. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. № 2. С. 204–207.
Палешко Я. С. Міжнародний досвід управління державною заборгованістю. Економічний простір. 2014. № 92. С. 34–44.
Рожко О. Д., Музиченко В. А. Боргова безпека України в контексті світової фінансової кризи. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1898
Юрій С. Державний борг України: реалії сьогодення. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 34. Ч. 1. С. 263–267.
Cecchetti S. G., Mohanty M. S., Zampolli F. The real effects of debt. BIS Working Papers. 2011. No. 352. URL: https://www.bis.org/publ/othp16.pdf
Elmeskov J., Sutherland D. Post-Crisis Debt Overhang: Growth and Implications Across Countries // Second International Research Conference 2012: “Monetary Policy, Sovereign Debt and Financial Stability: The New Trilemma”, 1–2 February, 2012. Mumbai, India. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/6c95/259edbcc90322b91e4da9565e312acfd5f13.pdf
Grosfeld I., Hashi I. Changes in Ownership Concentration in Mass Privatized Firms: Evidence from Poland and the Czech Republic. Corporate Governance: An International Review. 2015. Vol. 15. Issue 4. P. 520–534.
Japan’s Debt About 3 Times Larger Than ASEAN’s GDP. URL: https://thediplomat.com/2013/08/japans-debt-about-3-times-larger-than-aseans-gdp/
McConnell C., Brue S. Economics: Principles, Problems, and Policies. 13th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 1996.
Reinhart C. M., Rogoff K. S. Growth in a Time of Debt. American Economic Review Papers & Proceedings. 2010. Vol. 100. No. 2. P. 573-578.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру