УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фактори формування стратегічних альянсів
Орлов В. М., Петрашевська А. Д., Драган К. Ю., Статірова К. В.

Орлов В. М., Петрашевська А. Д., Драган К. Ю., Статірова К. В. Фактори формування стратегічних альянсів. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 76–81.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-76-81

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 27

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.1:621.395

Анотація:
Глобальні тенденції останніх десятиліть посилили конкурентну боротьбу на світових ринках, тому з’явилася необхідність створити таку організаційну форму, яка б могла максимально швидко й ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Однією з таких нових форм організації діяльності підприємств є стратегічні альянси, розвиток яких значно вплинув на зміни в структурі багатьох галузей. Завдяки створенню стратегічних альянсів компанії об’єднують зусилля та ресурси для збереження своїх конкурентних позицій і створення нових можливостей. Мета статті полягає у визначенні факторів формування стратегічних альянсів на сучасному етапі розвитку світової економіки. Наведено визначення цього поняття та ознаки, наявність яких свідчить про те, що альянс можна назвати стратегічним. Охарактеризовано особливості стратегічних альянсів як форми міжорганізаційного співробітництва. Зроблено порівняння стратегічного альянсу із такими поняттями, як «кластер», «технополіс» і «мережа», виділено ряд їх відмінностей. Визначено фактори формування стратегічних альянсів, переваги та недоліки їх створення. Обґрунтовано, що синергетичний ефект від створення стратегічних альянсів дозволяє через розширення асортименту, спектра послуг, покращення технологій, спільні маркетингові зусилля обійти своїх конкурентів та бути лідером на ринку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення аналізу вже існуючих стратегічних альянсів в Україні, проаналізувати їх стан, кількість та сфери утворення, а також перевірити готовність законодавчої бази для їх успішного розвитку в країні.

Ключові слова: стратегічні альянси, синергетичний ефект, глобалізація, переваги стратегічних альянсів, недоліки стратегічних альянсів, фактори.

Рис.: 1. Бібл.: 9.

Орлов Василь Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]
Петрашевська Ангеліна Дмитрівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]
Драган Каріна Юріївна – магістр, Науково-навчальний інститут економіки та менеджменту Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Ковальська,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]
Статірова Катерина Володимирівна – магістрант, Науково-навчальний інститут економіки та менеджменту Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Ковальська,1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Підгурська І. А. Стратегічні орієнтири формування стратегічних альянсів українських підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2011. Вип. 2. С. 197–202.
Королева Е. В. Стратегические альянсы: зарубежный опыт и российские особенности. Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 5. С. 3–13.
Македон В. В. Міжнародні стратегічні альянси компаній : монографія. Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2010. 304 с.
Каленська Т. В. Транскордонні стратегічні альянси ТНК : монографія. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. 150 с.
Охріменко О. В. Стратегічні альянси компаній: проблематика суб’єктного складу та відокремлення від інших різновидів співпраці економічних суб’єктів. Молодий вчений. 2015. № 2. С. 1289–1293.
Ємельянов В. М. Роль держави у формуванні та підтримці кластерного підходу до обґрунтування стратегій економічної політики й підвищення конкурентоспроможності регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 16. С. 106–108.
Гарретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы. М. : ИНФРА-М, 2002. 332 с.
Станіва К. М. Формування стратегічних альянсів у міжнародному економічному просторі. Держава та регіони. 2009. № 3. С. 175–179.
Козаченко Г. В., Шульженко Л. Є. Стратегічний альянс як форма інтернаціоналізації бізнесу та менеджменту. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2014. № 26 (ІІ). С. 68–79.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру