УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Загрози інвестуванню в національну економіку України в нестабільній ситуації та заходи для їх уникнення
Намлієва Н. В.

Намлієва Н. В. Загрози інвестуванню в національну економіку України в нестабільній ситуації та заходи для їх уникнення. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 88–94.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-88-94

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.1

Анотація:
Першочерговим завданням сталого розвитку національної економіки є активізація інвестиційної діяльності України шляхом виявлення та нейтралізації існуючих загроз сьогодення, попередження їх виникнення в майбутньому та розробка напрямів щодо їх мінімізації. Метою статті є виявлення існуючих загроз інвестуванню в національну економіку України в умовах нестабільності та визначення заходів їх уникнення. У ході дослідження виявлено такі загрози інвестуванню в національну економіку України в умовах нестабільності: озброєне протистояння на сході України; нарощування темпів інфляції; зниження економічної стійкості України; відсутність позитивних політичних зрушень у зовнішній ситуації; втрата економічних зв’язків та стратегічних партнерів; спрямування державного бюджету на військові операції; вибагливі вимоги від зарубіжних фінансових партнерів. Необхідною умовою активізації процесу інвестування в національну економіку, що буде сприяти її стабілізації та розвитку, є розробка заходів з мінімізації та уникнення загроз інвестуванню та державної підтримки даного процесу. Актуальними виступають дві основні форми державної підтримки інвестиційної діяльності: пряма (найчастіше фінансова) та непряма (опосередкована). Для активізації державного інвестиційного регулювання на державному рівні запропоновано реалізувати ряд заходів у сфері економіки, законодавчій, інформаційній сферах, а також застосування галузево-специфічних та організаційних заходів, покращення інституційного та фінансового середовища та активне застосування пропагандистських заходів. Перспективним напрямом подальших наукових досліджень вважаємо розробку критеріїв та показників оцінювання доцільності інвестиційних вкладень у різні сфери національної економіки з боку інших держав та українських інвесторів.

Ключові слова: інвестиції, загрози, інвестиційна привабливість, прямі іноземні інвестиції, активізація інвестиційної діяльності.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Намлієва Наталя Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і обліку, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» (Каховське шосе, 8/2, Мелітополь, Запорізька область, 72311, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аранчій В. І., Зоря О. П., Голбан Т. Т. Стратегічні напрями інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на галузевому та господарському рівнях. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 45. С. 33–38. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.45-6.
Бублик Л. Я. Передумови формування інвестиційної привабливості для іноземних вкладників та її вплив на розвиток туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 46-1. С. 7–12. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.46-1.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 08.10.2019).
Ляшенко П. А. Діапазон розуміння економічного розвитку регіону. Управління проектами та розвиток виробництва. 2017. № 2. С. 122–126. URL: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/62/9.pdf (дата звернення 01.10.2019).
Мігус І. П. Методичний підхід до оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства. Фінансовий простір. 2013. № 3. С. 104–107. URL: https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1303/13mipmpd.pdf (дата звернення 20.11.2018).
Мурашко М. І., Сотніков Д. А. Особливості реалізації інвестиційних процесів будівельного сектору економіки в сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4. С. 254–261. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2018-4(16)-254-261.
Петруня Ю. Є., Разживін В. М. Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності. Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 66–70. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-66-70.
Поєдинок В. Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2010. Вип. 84. С. 63–67. URL: http://papers.univ.kiev.ua/jurydychni_nauky/articles/Some_problems_of_the_state_support_for_investment_activity_16793.pdf (дата звернення 20.09.2019).
Савченко В. Інвестування в житлове будівництво та комунальне господарство: від «хрущовок» до інноваційних новобудов. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1. С. 69–79. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-69-79.
Сакун О., Ніколаєнко Ю. Роль і значення інвестиційного ресурсу в контексті інноваційних структурних перетворень в економіці. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4. С. 188–197. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2018-4(16)-188-197.
Ткач А. А. Институциональные трансформации экономических систем // Трансформаційні процеси в економіці України: інституціональний контекст : монографія / М. Радєва, А. Ткач, В. Коломієць та ін. Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2018. С. 71–136. DOI: https://doi.org/10.32901/978-966-2489-64-4/2018.
Ткаченко Н. Вектори розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1. С. 200–206. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-200-206.
Турецков Т. Інвестиційний фактор стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4. С. 161–169. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2018-4(16)-161-169.
Федоришин О. З. Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Економіка». 1998. Вип. 4. С. 273–275.
Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York : National Bureau of Economic Research, 1964. 187 p. DOI: https://doi.org/10.1177/000271626536000153.
Kolomiiets V., Golovkova L. The Institutional Content of the Human Capital of the National Economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 5. P. 289–293. DOI: https://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-289-293.
Radieva M. Institutional Modernization of the Global Economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 5. P. 283–290. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-283-290.
Schulz T. W. Investment in Human Capital. The American Economic Review. 1961. Vol. 51. No. 1. Р. 1–17.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру