УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Роль освіти в національній інноваційній системі
Ханін І. Г., Білозубенко В. С.

Ханін І. Г., Білозубенко В. С. Роль освіти в національній інноваційній системі. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 95–101.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-95-101

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.1

Анотація:
У сучасну епоху зростання, розвиток і конкурентоспроможність національних господарств, а в підсумку і добробут націй, вирішальною мірою залежать від масштабу, темпів і результативності впровадження інновацій. Тому визначального значення набула інтенсифікація інноваційних процесів, що вийшла на національний рівень і проявилася у створенні національних інноваційних систем (НІС). Однією з найважливіших складових НІС сьогодні розглядається освіта. Розуміння ролі освіти в НІС дає можливість розвитку та управління цим сектором у контексті підвищення ефективності всієї системи та інших елементів. Роль освіти визначається не тільки з точки зору підготовки фахівців, але й також з позицій структури НІС і особливих функції сектора освіти. У статті розглядаються декілька моделей, в яких підкреслюється важливість і описується роль освіти: «Потрійна спіраль», «Третя місія», «Розумна спеціалізація», «Трикутник знань». Охарактеризовано позиції освіти (університетів) у підсистемах НІС. Показано присутність освіти в різних функціональних блоках, а також основних процесах. Також роль освіти в НІС розкривається у виділенні функцій. Звертається увага на загальноекономічне значення функціонування сектора освіти, а також на декілька груп функцій в таких сферах: підготовка фахівців; генерування нових знань; організація інноваційного процесу; підтримка інноваційної діяльності; комерціалізація інновацій; забезпечення відносин із зовнішнім середовищем. У рамках НІС відбувається інтеграція науки, освіти та інновацій, що передбачає гармонійну взаємодію, розвиток і збалансованість. Для інтеграції науки, освіти та інновацій необхідна якісно нова інноваційна інфраструктура, нові форми організації наукової, освітньої та інноваційної діяльності. У цілому, освіта має значення в інтенсифікації інноваційних процесів, відіграє важливу роль у формуванні НІС, її структурному вдосконаленні та підвищенні ефективності.

Ключові слова: економіка знань, освіта, національна інноваційна система, функції.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Ханін Ігор Григорович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, Рівне, 33028, Україна)
Email: [email protected]
Білозубенко Володимир Станіславович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів (вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49004, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Goldin C., Katz L. F. The Race between Education and Technology. Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press, 2010. 496 p.
Radosevic S., Petraite M. The Role of Higher Education in National Innovation Systems in Central and Eastern Europe // Higher Education in National Innovation. 2006. Chapter 9. P. 35–60. DOI: 10.4324/9780203392331.
Etzkowitz H. The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. New York and London : Routledge, 2008. 176 p.
Rangaa M., Etzkowitz H. Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society. Industry and Higher Education. 2013. Vol. 27. No. 4. P. 237–262. DOI: 10.5367/ihe.2013.0165.
Unger M., Polt W. The Knowledge Triangle between Research, Education and Innovation – A Conceptual Discussion. Foresight and STI Governance. 2017. Vol. 11. No. 2. P. 10–26. DOI: 10.17323/2500-2597.2017.2.10.26.
Lassnigg L., Hartl J., Unger M., & Schwarzenbacher I. Higher Education Institutions and Knowledge Triangle: Improving the Interaction between Education, Research and Innovation. IHS Sociological Series Working Paper 118. March 2017. 35 p. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/5c95/52e30dd3ac3e489e1eb6611ed94b6e17e791.pdf?_ga=2.62878891.609004548.1579860543-1529751811.1572019745
Lundvall B.-А., Foray D. The knowledge-based economy: from the economics of knowledge to the learning economy // Unemployment and growth in the knowledge-based economy. Paris : OCDE, 1996. 14 p.
Marginson S. Higher Education in the Global Knowledge Economy. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2010. Vol. 2. Issue 5. Р. 6962–6980. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.05.049.
Weber A. S. The role of education in knowledge economies in developing countries. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2011. Vol. 15. Р. 2589–2594. DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.04.151.
Каленюк І. С., Куклін О. В. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія. Київ : Знання, 2012. 343 с.
Altbach Ph. G. Advancing the national and global knowledge economy: the role of research universities in developing countries. Studies in Higher Education. 2013. Vol. 38. Issue 3. P. 316–330. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2013.773222.
Deiaco E., Hughes A., Mckelvey M. Universities as strategic actors in the knowledge economy. Cambridge Journal of Economics. 2012. Vol. 36. Issue 3. P. 525–541. DOI: https://doi.org/10.1093/cje/bes024.
Hatakenaka S. Higher Education in Innovation and Economic Development: Changing Paradigms. International Higher Education. 2009. Vol. 56. P. 2–3.
Huang S.-P. Effects of Innovative Education on Innovation Capability and Organizational Performance in High-Tech Industry. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2018. Vol. 14. Issue 3. P. 777–784. DOI: https://doi.org/10.12973/ejmste/80127
Datta S., Saad M., Sarpong D. National systems of innovation, innovation niches, and diversity in university systems. Technological Forecasting and Social Change. 2019. Vol. 143. P. 27–36. DOI: 10.1016/j.techfore.2019.02.005.
Kolomytseva O., Porev S. Entrepreneurial Ecosystems, Universities and Ukrainian Innovation Policy. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 51. С. 5–11. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.51.2018.153499.
Bedford T., Kinnaird Y., Migueis R., Paolucci E., Wijlands B., Vos A. Role of Universities of Science and Technology in Innovation Ecosystems: Towards Mission 3.1. White Paper. Leuven, 5th October 2018. 32 p. URL: https://www.cesaer.org/content/statements-and-publications/2018/20181005-white-paper-role-of-universities-of-st-in-innovation-ecosystems-towards-mission-3.1.pdf
Carayannis E., Grigoroudis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness. Foresight and STI Governance. 2016. Vol. 10. No. 1. P. 31–42. DOI: 10.17323/1995-459x.2016.1.31.42.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру