УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Брендинг дестинації у процесі відтворення регіонального турпродукту
Гайворонська І. В.

Гайворонська І. В. Брендинг дестинації у процесі відтворення регіонального турпродукту. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 121–132.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-121-132

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48 (477)

Анотація:
Метою статті є дослідження ролі та місця брендинга дестинації у процесі відтворення регіонального турпродукту. Визначено сутність категорії «брендинг дестинації», що дало можливість виявити основні відмінності від категорії «брендинг місця (території)». Установлено, що метою брендинга дестинації є просування визначених характеристик місця або зони відпочинку потенційним відвідувачам (туристам, турагентам, інвесторам у сфері гостинності) за допомогою правильно створеного образу. Крім того, виділено особливості брендингу територій і дестинацій щодо формування цільових заходів по просуванню унікальних характеристик дестинації потенційним відвідувачам. Систематизовано ключові ролі брендів і брендинг-стратегій у розвитку туристичних дестинацій. Установлено, що процес формування і позиціонування бренда туристичної дестинації має бути націлений на створення цінностей і їх значень (сенсів). Визначено структуру змістовних елементів ціннісно-орієнтованої концепції брендингу туристичної дестинації. Обґрунтовано концептуальну модель брендингу у відтворювальному процесі регіонального турпродукту. Доведено, що цілепокладання є важливим елементом процесу брендингу, оскільки передбачає збалансування цілей усіх груп стейкхолдерів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є оцінка (моніторинг) бренда регіонального турпродукту з метою визначення його ефективності та формування і коригування моделі реалізації брендингу для забезпечення сталого відтворення дестинації як регіонального турпродукту.

Ключові слова: бренд, брендинг, дестинація, територія, регіональний турпродукт, брендинг-стратегія, брендинг туристичної дестинації.

Рис.: 5. Бібл.: 27.

Гайворонська Інна Віталіївна – старший викладач, кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (вул. Дворянська, 2, Одеса, 65000, Україна)
Email: innagajvoronskaa@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Клицунова В. Роль брендинга в создании и развитии туристических дестинаций. URL: http://festopen.com/wp-content/uploads/2014/07/rol-brendinga.pdf
Aaker D. A. Building Strong Brands. New York : Simon and Schuster, 2011. 400 р.
Кульпин С. В., Коновалов А. А. Исследование влияния бренда на объем продаж в креативной индустрии. Маркетинг и маркетинговые исследования. 2012. Т. 2. С. 166–172.
De Chernatony L. Brand management through narrowing the gap between brand identity and brand reputation. Journal of Marketing Management. 1999. Vol. 15. Issue 1. P. 157–179.
Anholt S. The Anholt-GMI Nations Brand Index. How the world sees the world. URL: https://www.criticaleye.com/inspiring/insights-servfile.cfm?id=490
Baker B. Destination Branding for Small Cities: The Essentials for Successful Place Branding. Portland : Creative Leap Books, 2007. 208 р.
Bickford-Smith V. Creating a Сity of the Tourist Imagination: The Case of Cape Town, The Fairest Cape of Them All. Urban Studies. 2009. Vol. 46. Issue 9. P. 1763–1785.
Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / пер. с англ. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 336 c.
Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 390 с.
Оой К.-С. Парадоксы брендинга городов и перемен в обществе // Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / под ред. Кейта Динни ; пер. с англ. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 77–86.
Hankinson G. Destination brand images: A business tourism perspective, Journal of Services Marketing. 2005. Vol. 19. Issue 1. P. 24–32.
Morgan N., Pritchard A., Pride R. Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition. Oxford : Elsevier, 2004. 314 p.
Handbook on Tourism Destination Branding / World Tourism Organization. 2009. 165 p.
Morrison A. M., Anderson D. J. Destination branding. Purdue University. 2002. URL: https://slideplayer.com/slide/3848043/
Morgan N., Pritchard A. and Piggott R. New Zealand, 100% Pure: The Creation of a Powerful Niche Destination Brand. Journal of Brand Management. 2002. Vol. 9. No. 4/5. P. 335–354.
Троцюк Д. В Минске прошла международная конференция «Брендинг дестинаций: инновационные идеи для привлечения туристов». 2017. URL : http://www.kamenec.by/v-minske-proshla-mezhdunarodnaya-konferenciya-brending-destinacij-innovacionnye-idei-dlya-privlecheniya-turistov/
Anholt S. Branding places and nations. In : Clifton R. & Simmons J. (eds.). Brands and branding. London : Profile Books Ltd, The Economist Series. 2003. P. 213–226.
Anderson V., Prentice R., Guerin S. Imagery of Denmark among visitors to Danish fine arts exhibitions in Scotland. Tourism Management. 1997. Vol. 18. Issue 7. P. 453–464.
Мещеряков Т. В. Концепция и инструментарий управления маркетингом территории в условиях креативной экономики : автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2010.
Kavaratzis M. Place branding: A review of trends and conceptual models. The Marketing Review. 2005. Vol. 5. Issue 4. P. 329–342.
Anholt S. Introduction. In : Handbook on Tourism Destination Branding / World Tourism Organization. 2010.
Cohen B. Smart cities hub. 2012. URL: http://smartcitieshub.com/2012/11/11/smart-cities-ranking-methodology
Solomon M. R. The Role of Products as Social Stimuli: A Symbolic Interactionism Perspective. Journal of Consumer Research. 1983. Vol. 10. No. 3. P. 319–329.
Петерс М. Стратегический бренд-менеджмент туристских дестинаций: создание эмоций и смыслов неосязаемости. Вестник РМАТ. 2013. № 2. С. 11–20.
Визгалов Д. Города – лучшие бренды. Отель. 2014. № 3. С. 37–39.
Шарафутдинов В. Н., Онищенко Е. В. Брендинг в создании и продвижении регионального турпродукта (на примере Крыма и Краснодарского края). Известия Сочинского государственного университета. 2015. № 2. С. 121–132. URL: http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1440325957.pdf
Шарафутдинов В. Н. Региональный турпродукт: определение и ключевые параметры. Известия Сочинского государственного университета. 2015. № 3-1. С. 197–207. URL: http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1447240912.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру