УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Дуальна освіта як основа кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України
Шевченко І. Ю.

Шевченко І. Ю. Дуальна освіта як основа кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 171–185.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-171-185

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.45:378.147

Анотація:
Метою статті є розроблення методичних засад організації взаємодії закладів вищої освіти та автомобілебудівних підприємств у системі дуальної освіти як основи кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України. Розроблено методичне підґрунтя взаємодії потенційних учасників дуального навчання фахівців для автомобілебудівної галузі на початковому етапі. Обґрунтовано критерії відбору закладів вищої освіти підприємствами автомобілебудування для співробітництва у сфері дуальної освіти – «відстань», «комплексність підготовки» та «успішність діяльності». Проведено експертне оцінювання значущості запропонованих критеріїв і виявлено вагомість кожного критерію. Ідентифіковано 92 заклади вищої освіти в регіонах України, якими на момент проведення дослідження здійснювалася підготовка фахівців для вітчизняних автомобілебудівних підприємств. Проведено ранжирування виявлених закладів вищої освіти за пропонованими критеріями та розподілено їх за кластерами: «більш привабливі для співробітництва у сфері дуальної освіти», «привабливі для співробітництва у сфері дуальної освіти», «менш привабливі для співробітництва у сфері дуальної освіти».

Ключові слова: дуальна освіта, автомобілебудування, конкурентоспроможність.

Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 15.

Шевченко Інна Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки і підприємництва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Суд ліквідував Кременчуцький автоскладальний завод / Новини Інформаційного агентства УНІАН від 9 січня 2018 року. URL: https://economics.unian.ua/industry/2337113-sud-likviduvav-kremenchutskiyavtoskladalniy-za vod.html
Львівський завод через чотири роки запустив автобуси на конвеєр / Новини ТСН від 13 червня 2018 року. URL: https://tsn.ua/auto/news/lvivskiy-zavod-cherez-chotiri-roki-zapustiv-avtobusi-na-konveyer-1170741.html
Члени Асоціації автовиробників України «УкрАвтопром». URL: http://ukrautoprom.com.ua/uk/association/members
Круглий стіл «Розвиток українського автомобілебудування. Шлях до зростання». URL: http://ukrautoprom.com.ua/ uk/kruglyj-stol-razvitie-ukrainskogo-avtomobilestroeniya-put-k-rostu
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти» від 16 березня 2015 р. № 298. URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/ 2015-04-17/3825/nmo-298-1.pdf
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» від 19 вересня 2018 р. № 660-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/660-2018-р
Вем’ян В. Г., Тер-Ованес’ян В. Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти. Психологія: реальність і перспективи. 2015. Вип. 5. С. 29–34.
Дрель В. Ф., Сєногонова Л. І., Володавчик В. С. Дуальна освіта як інтеграція науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2018. № 1 (2). С. 66–73.
Мокін Б. І., Косарук О. М. Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 2. С. 103–109.
Лук’янихін В., Тесленко І. Формування ефективних комунікацій у системі «університет - студент - роботодавець» через призму дуальної освіти. Маркетинг в Україні. 2018. № 2. С. 69–71.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
Довідник ВНЗ / Інформаційний ресурс Osvita.ua. URL: http://osvita.ua/vnz/guide
Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року. URL: https://osvita.ua/vnz/rating/60985
Della. Розрахунок відстані між містами. URL: https://della.com.ua/distance
Таблиці функцій та критичних точок розподілів. Розділи: Теорія ймовірностей. Математична статистика. Математичні методи в психології / Укладач М. М. Горонескуль. Харків : УЦЗУ, 2009. 90 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру