УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України
Тимошенко О. В.

Тимошенко О. В. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 21–29.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-21-29

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.922; 658.589

Анотація:
Стаття присвячена дослідженню феномена четвертої промислової революції, впливу її наслідків на розвиток суспільства на глобальному рівні, систематизації її основних викликів та можливих наслідків. Проаналізовано рівень розвитку цифрової економіки в Україні; окреслено роль і місце України в епоху технологічних змін; визначено місце України серед країн світу за глобальним індексом інновацій; досліджено основні фактори економічного середовища України щодо готовності до четвертої промислової революції та сформовано основні драйвери економічного піднесення України за рахунок ефективного впровадження атрибутивних принципів Індустрії 4.0. На основі проведених теоретико-методологічних досліджень зроблено висновок, що Україна має достатній потенціал, щоби зайняти одне із центральних місць у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Сформовано пропозиції щодо мінімізації негативного впливу загроз четвертої промислової революції та ефективного впровадження концепції Індустрії 4.0 в Україні.

Ключові слова: Індустрія 4.0, четверта промислова революція, цифрова економіка, штучний інтелект, роботизація, глобальний індекс інновацій.

Табл.: 4. Бібл.: 22.

Тимошенко Олена Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фешн та шоу-бизнесу, Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Росс А. Індустрії майбутнього. Київ : Наш Формат, 2017. 320 с.
Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році : Аналітична довідка / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша, Рожкова Л. В. та ін. Київ : УкрІНТЕІ, 2018. 98 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/monitoring-prioritet/stan-id-2017-f.pdf
Федак М. Співпраця як рушійна сила в Індустрії 4.0 : аналітичний звіт. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2018/11/12/sp%D1%96vpracya-yak-rush%D1%96jna-sila-4-0-yakij-stan
Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
Доклад о мировом развитии «Цифровые дивиденды». Группа Всемирного банка. 2016. URL: http://documents.worldbank.org/
Юрчак О. В. Індустрія 4.0 – що це таке та навіщо це Україні. URL: https://appau.org.ua/publications/industriya-4-0-shho-tse-take-ta-navishho-tse-ukrayini/
Економічна статистика. Зовнішньоекономічна діяльність / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/zed.htm
Економічна статистика. Економічна діяльність. Інформаційне суспільство / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/menu/publikac.htm
Карчева Г. Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3. С. 13–21.
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
Огляд економіки України / Американська торговельна палата в Україні. 2018. URL: http://www.chamber.ua/Content/Documents/1217100985ACC_CountryProfile2018_UKR.pdf
Oleshko A., Tymoshenko O., Trokhymets O. Formation of the Cashless Economy in Ukraine and in the World. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 2. P. 147–151.
Опанасюк А. С. Третя та четверта технологічні революції. URL: http://rcrs.sumdu.edu.ua/images/pic/new-4.pdf
Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 33–40. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/8.pdf
Стратегія розвитку «Індустрія 4.0». URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua
Тимошенко О. В. Економічна безпека національної економіки в умовах глобалізації : монографія. Київ: Наш Формат, 2016. 384 с.
Тимошенко О. В. Стратегічні пріоритети створення безпекового економічного середовища України в умовах глобалізації. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. № 3. С. 66–72.
Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський. Київ : Вид-во «Політехніка», 2016. 184 с.
Шваб К. Четвертая промышленная революция. М. : Эксмо, 2016. 208 с.
Marr B. What is Industry 4.0? Here's A Super Easy Explanation For Anyone // Forbes, September 2, 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-for-anyone/#6e3066809788
Digital Economy and Society Index (DESІ). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries / BGG – The Boston Consulting Group. April 2015. P. 2. URL: https://www.bcgperspectives.com/Images/Industry_40_Future_of_Pro ductivity_April_2015_tcm80-185183.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру