УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аудит трансфертного ціноутворення в умовах євроінтеграції та глобалізації
Міняйло В. П., Нежива М. О.

Міняйло В. П., Нежива М. О. Аудит трансфертного ціноутворення в умовах євроінтеграції та глобалізації. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 283–288.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-283-288

Розділ: Бухгалтерський облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.631.6

Анотація:
Метою статті є обґрунтування теоретичних і методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації та методики аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання в сучасних умовах, впровадження міжнародного досвіду та широкого застосування інформаційних технологій. Актуальність теми обумовлюється тим, що питання організації й методики аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання є недостатньо розвинутими. Аналіз спеціальних джерел дав змогу стверджувати, що в умовах постійних змін законодавства, а також у зв’язку з наявністю ймовірності перевірки податковими органами та накладення штрафних санкцій на суб’єкт господарювання, питання аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання є актуальними для дослідження. Особливості функціонування суб’єкта господарювання зумовлюють необхідність дослідження нових методологічних та організаційних підходів до аудиту, оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі вимоги до формування інформації, необхідної для облікових і контрольних цілей аудиту трансфертного ціноутворення.

Ключові слова: трансфертне ціноутворення, аудит, організація та методика аудиту, суб’єкт господарювання.

Рис.: 3. Бібл.: 9.

Міняйло Вікторія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: vikrak@i.ua
Нежива Марія Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: marijka@ukr.net

Список використаних у статті джерел

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index
Дубровський В., Черкашин В. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Instrumenty-uhylyannya-vid-splaty-podatkiv-2017-1.pdf
Більшість експортних операцій українські бізнесмени проводять через офшори, з сумом констатують у ДФС. 20.10.2017. URL: http://expres.ua/news/2017/10/20/267728-bilshist-eksportnyh-operaciy-ukrayinski-biznesmeny-provodyat-ofshory-sumom
Серебрянский Д. Большие последствия маленьких изменений, или Трансфертное ценообразование по-украински. URL: https://zn.ua/finances/bolshie-posledstviya-malenkih-izmeneniy-ili-transfertnoe-cenoobrazovanie-po-ukrainski-_.html
ДФС: Понад 40% перевірок контрольованих операцій припадає на агросектор. URL: http://agroportal.ua/ua/news/vlast/dfs-bolee-40-proverok-kontroliruemykh-operatsii-prikhoditsya-na-agrosektor
Hаndbооk оf Іntеrnаtіоnаl Quаlіtу Соntrоl, Аudіtіng, Rеvіеw, Оthеr Аssurаnсе аnd Rеlаtеd Sеrvісеs Prоnоunсеmеnts. 2016–2017. Vol. І, ІІ, ІІІ. Nеw Yоrk : International Auditing and Assurance Standards Board, Іntеrnаtіоnаl Fеdеrаtіоn оf Ассоuntаnts, 2018.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Трансфертне ціноутворення / під заг. ред. М. М. Данюк. Київ : ДП «СВЦ», 2018. 80 с.
Никонович М. О., Редько К.О. Аудит / за ред. Є. В. Мниха. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 748 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру