УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив міжнародного співробітництва на соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження
Петренко К. В.

Петренко К. В. Вплив міжнародного співробітництва на соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 37–42.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-37-42

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.92

Анотація:
Метою статті є теоретичне обґрунтування та аналіз міжнародного співробітництва, вироблення практичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення міжнародного співробітництва та виявлення впливу на стан і соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження. У результаті дослідження було окреслено міжнародні проекти щодо економічного розвитку та стану Чорнобильської зони та проаналізовано динаміку показників соціально-економічного району. Визначено подальші потенційні перспективи розвитку. Запропоновано основні напрямки оптимізації розвитку та залучення інвестицій до району. Зроблено висновок щодо оздоровлення та повернення земель сільськогосподарського призначення до виробничого використання та продовження соціально-економічної реабілітації регіону. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування можливих варіантів активізації інвестиційної привабливості екологічно депресивного регіону.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, інвестиції, проект співробітництва, відновлювальна енергетика, соціально-економічний розвиток, міжнародна організація.

Рис.: 2. Бібл.: 13.

Петренко Катерина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: pkatya@bigmir.net

Список використаних у статті джерел

Фетисенко В. О. Становлення міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері: міжнародно-правовий аспект. Правова держава. 2016. № 21. С. 269–275.
Дахно І. І. Історія держави і права : навч. посіб.-довід. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 255 с.
Международное право : учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М. : Международные отношения, 2006. 816 с.
Фетисенко В. О. Теоретико-правовi аспекти мiжнародного спiвробiтництва в науково-технiчнiй сферi: поняття та змiст. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 8. С. 178–184.
Ратушний С. М. Міжнародна технічна допомога в подоланні наслідків Чорнобильської аварії: правові аспекти. Правове регулювання економіки. 2010. № 10. С. 299–312.
Яка роль міжнародного співтовариства у пом’якшенні наслідків Чорнобильської катастрофи? Чорнобильський центр. 2015. URL: http://www.chornobyl.net/uk/яка-роль-міжнародного-співтовариств/
Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. Київ : Професіонал ; Центр навчальної літератури, 2009. 304 с.
Єврокомісія розпочала проект посилення українського ядерного регулятора // Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/yevrokomisiya-rozpochala-proekt-posilennya-ukrayinskogo-yadernogo-regulyatora
Статистична служба Європейського союзу (Eurostat). URL: http://ec.europa.eu/eurostat
Швець В. Я. Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращення. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1. С. 502–508.
Ключник А. В., Полівода К. І. Роль міжнародного співробітництва в розвитку регіонів України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 4. С. 13–17.
Нечитайло У. П. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 15. С. 25–29.
Проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 року / НІСД. Київ, 2014.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру