УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні аспекти антикризового управління фінансами підприємства
Дядін А. С.

Дядін А. С. Теоретичні аспекти антикризового управління фінансами підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 401–406.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-401-406

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.64

Анотація:
У статті надано теоретичне обґрунтування системи антикризового управління фінансами підприємства в ринкових умовах. Проведено аналіз наукової літератури щодо поняття «криза підприємства», з’ясовано, що при визначенні терміна «фінансова криза підприємства» неправомірне ототожнення понять «кризова ситуація», «криза підприємства», з одного боку, і «банкрутство», «неспроможність», «неплатоспроможність підприємства», з іншого. Виділено стадії фінансової кризи на підприємстві, а саме: латентну, де сила негативної дії мінімальна; стадію загострення, де сила негативної кризової дії прагне до максимуму; та стадію розв’язання кризи, що характеризується зниженням сили негативної кризової дії та створенням передумов для подолання кризової ситуації. Приведено класифікацію та типологію криз підприємства. Ідентифіковано і досліджено ролеві функцій кризи. Доведено доцільність визначення фінансової кризи не як статичного стану, а як динамічного, обмеженого за часом процесу, де основою для характеристики фаз у рамках кризового процесу є два показники: сила дії та тривалість цієї дії.

Ключові слова: фінансова криза, оновлення, підприємство, типологія криз, конкурентоздатність, рівновага, перетворення.

Бібл.: 11.

Дядін Андрій Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра соціальних та економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ (просп. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 520 с.
Экономическая энциклопедия / гл. ред. Л. И. Абалкин. М. : ОАО «Изд-во «Экономика», 1999. 1055 с.
Богданов А. А. Тектология: всеобщая организационная наука. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., 1989. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5909
Назарова Т. Ю., Попович В. В., Геляровська О. А. Антикризове фінансове управління підприємством: теоретичний аспект. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Економічні науки». 2018. № 19. С. 3–6.
Витке Н. А. Организация управления и индустриальное развитие. 2-е изд. М., 1925. 250 с.
Градов А. П. Национальная экономика. 2-е изд. СПб. : Питер, 2005. 240 с.
Антикризисное управление : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. Э. М. Короткова. М. : ИНФРА-М, 2010. 620 с.
Зимин Н. Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий АПК. М. : Колос, 2001. 256 с.
Барышников К. В. Диагностика возникновения кризисной ситуации в системе антикризисного менеджмента. Менеджмент: теория и практика. 1999. № 3-4. С. 261–268.
Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 2009. № 4. С. 49?53.
Гриценко Т. В., Бровко Л. І. Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовим станом підприємства в сучасних умовах. Молодий вчений. 2018. № 9 (2). С. 465–469.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру