УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Становлення та сучасні особливості конкурентної політики в Україні
Горбаль Н. І., Романишин С. Б., Ціхоцький П. І.

Горбаль Н. І., Романишин С. Б., Ціхоцький П. І. Становлення та сучасні особливості конкурентної політики в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 72–77.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-72-77

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242

Анотація:
Метою статті є аналізування конкурентної політики України: її формування, стану, перспектив удосконалення в умовах євроінтеграції та впливу на державу. Із впровадженням реформ відбулася трансформація антимонопольної політики України в конкурентну. Основне завдання конкурентної політики сьогодні – захист існуючого конкурентного середовища й покращення конкурентних відносин. Дослідження стану конкурентної політики України засвідчило такі ключові проблеми: 1) значна частка тіньової економіки; 2) монопольне становище держави у регулюванні соціально-економічних процесів; 3) превалювання недобросовіcної й неефективної конкуренції; 4) необ’єктивна та неповна інформаційно-аналітична база тощо. Показано, що вдосконалення конкурентної політики України в умовах європейської інтеграції може сприяти: 1) ефективнішому антимонопольному регулюванню та посиленню ефективності конкуренції; 2) дерегулюванню економіки та впровадженню інвестиційно-інноваційної моделі її розвитку; 3) взаємоузгодженню конкурентної, інноваційної, та інвестиційної політики; 4) створенню повних, достовірних баз даних та інтегрованих інформаційно-аналітичних систем; 5) ефективнішому регулюванню державної допомоги тощо.

Ключові слова: конкуренція, конкурентна політика, монополізація, антимонопольна політика, євроінтеграція.

Рис.: 5. Бібл.: 10.

Горбаль Наталія Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Романишин Соломія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Ціхоцький Павло Іванович – магістрант, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Лагутін В. Конкурентна політика держави: механізм реалізації. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 4. С. 22–37.
Павлюк Т. І. Сутність та роль конкуренції в ринковій економіці. Економіка і суспільство. 2016. № 6. С. 8–13. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/2.pdf
Білорусов О. В. Глобалізація як чинник впливу на розвиток ринків олігополії в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука в умовах глобальних викликів». Видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. С. 115–118.
Герасименко А. Г. Конкурентна політика: економічний зміст та напрями вдосконалення. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. 2014. № 1. С. 27–33.
Горбаль Н. І., Романишин С. Б., Когут У. І. Імплементація в Україні антимонопольного законодавства Європейського Союзу. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 182–190.
Горбаль Н. І., Романишин С. Б. Імплементація Україною антимонопольного законодавства ЄС. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 вересня 2015 р. Львів : Простір-М, 2015. С. 51–52.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Ратифіковано 16.09.2014 р. № 984_011. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Звіт Антимонопольного комітету України за 2017 рік. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/140479
Колоша В. В. Трансформація конкурентної політики України в умовах євроінтеграції // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України» (25 травня 2018 р.). Київ : Прінт Сервіс, 2018. С. 100–103.
Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру