УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Якість життя як чинник підвищення соціально-економічного розвитку країни
Демидюк О. О.

Демидюк О. О. Якість життя як чинник підвищення соціально-економічного розвитку країни. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 8–13.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-8-13

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.161

Анотація:
У статті узагальнено та систематизовано основні наукові підходи до визначення сутності категорії «якість життя». На підставі аналізу наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних дослідників запропоновано авторське визначення якості життя як суб’єктивно-об’єктивної міри особистого сприйняття та задоволеності психофізіологічними та соціально-економічними аспектами життєдіяльності людини. Систематизовано дані щодо складових Індексу якості життя в Україні, розробленого світовою базою даних Numbeo. Обґрунтовано можливі причини відставання України за показниками складових Індексу якості життя порівняно із країнами-сусідами. Запропоновано рекомендації щодо підвищення якості життя в Україні, що, своєю чергою, сприятиме покращенню соціально-економічного розвитку країни в цілому. Зокрема, зроблено наголос на необхідності приділити особливу увагу боротьбі з корупцією, підвищенню якості сфери медичного обслуговування та заходам охорони навколишнього середовища, що нині є актуальним завданням більшості національних економік світу.

Ключові слова: якість життя, добробут населення, Індекс якості життя, соціально-економічний розвиток.

Рис.: 4. Бібл.: 13.

Демидюк Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. Вимірювання якості життя в Україні : аналітична доповідь. Київ : Ін-т демографії та соц. досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2013. 50 с.
WHOQOL: Measuring Quality of Life. Health statistics and information systems / World Health Organization. URL: https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/
The Quality of Life Model. University of Toronto. URL: http://sites.utoronto.ca/qol/qol_model.htm
Aaronson N. K. Quantitative issues in health-related quality of life assessment. Health Policy. 1988. Vol. 10. No. 3. P. 217–230.
Quality of Life. Data: Background information. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/data
About Numbeo.com. Numbeo. URL: https://www.numbeo.com/common/about.jsp
Euro foreign exchange reference rates. European Central Bank. URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
About Quality of Life Indices. Numbeo. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/indices_explained.jsp
TomTom Traffic Index. Measuring Congestion Worldwide. URL: https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/about
Quality of Life Index for Country 2019. Numbeo. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
Quality of Life in Ukraine. Numbeo. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/country_result.jsp?country=Ukraine
Україна: Економічний огляд, квiтень 2017 / Світовий банк в Україні. URL: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine/publication/economic-update-spring-2017
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Координаційної ради з питань якості і безпеки життя людини» від 26.12.2011 р. № 1393. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2011-п

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру