УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-методологічні засади визначення випереджаючих траєкторій інноваційного прискорення промислових підприємств
Ілляшенко Н. С.

Ілляшенко Н. С. Теоретико-методологічні засади визначення випереджаючих траєкторій інноваційного прискорення промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 95–101.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-95-101

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.139:330.341.1

Анотація:
Метою статті є розроблення та наукове обґрунтування теоретико-методологічних засад управління вибором перспективних напрямів випереджаючого інноваційного зростання промислових підприємств. У статті розроблено: концептуальну схему управління вибором, яка відображає взаємодію інформаційних потоків у процесі управління; послідовність і зміст процедур управління вибором, для кожної з яких визначено методи управління, інформаційне забезпечення, характер результатів. Уточнено склад, систематизацію та схему взаємодії механізмів, що впливають на вибір перспективних напрямів випереджаючого інноваційного розвитку. Запропоновано критерій вибору, який відображає можливості підприємства розвиватися відповідно до світових і галузевих тенденцій інноваційного розвитку, а також тенденцій розвитку його цільових ринків. Отримані результати дозволяють сформувати методичні засади управління траєкторій випереджаючого інноваційного зростання промислових підприємств.

Ключові слова: випереджаючий інноваційний розвиток, управління вибором напрямів розвитку, промислові підприємства, методи управління інноваційним розвитком, інформаційна база інноваційного розвитку.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 30.

Ілляшенко Наталя Сергіївна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ілляшенко С. М., Ілляшенко Н. С. Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 1. С. 11–21.
Klenner P., Dowling M. Ex-ante evaluation of disruptive susceptibility in established value networks – When are markets ready for disruptive innovations? Research Policy. 2013. Vol. 42. Issue 4. Р. 914–927.
Van de Ven A. H. The innovation journey: you can't control it, but you can learn to maneuver it. Innovation. 2017. Vol. 19. Issue 1. Р. 39–42.
Dougherty D. Organizing for innovation in complex innovation systems. Innovation. 2017. Vol. 19. Issue 1. Р. 11–15.
Explicating open innovation: Clarifying an emerging paradigm for understanding innovation. In : New Frontiers in Open Innovation / H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, & J. West (eds.). Oxford : Oxford University Press, 2014. Р. 3–28.
Cassiman B., Valentini G. Open Innovation: Are Inbound and Outbound Knowledge Flows Really Complementary? Strategic Management Journal. 2016. Vol. 37. Р. 1034–1046.
Vanhaverbeke W. Managing Open Innovation in SMEs. Cambridge University Press, 2017. 250 р.
Москаленко О. М. Випереджальний розвиток і концептуальні основи економічної політики сучасної держави. Економічний часопис-XXI. 2014. № 1-2. С. 4–7.
Полінкевич О. М. Моніторинг інноваційних процесів промислових підприємств. Економічний форум. 2011. № 2. С. 130–137.
Бурма Т. Г., Маказан Є. В., Маринова К. Г. Економічна інтеграція України в світову економіку на основі доктрини випереджаючого розвитку. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Тематичний випуск «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». 2014. № 46. С. 20–25.
Ягельська К. Ю. Випереджаючий національний економічний розвиток: теоретико-методологічний та прикладний аспекти : монографія. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 349 с.
Ілляшенко С. М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Тематичний випуск «Проблеми економіки та управління». 2010. № 668. С. 68–74.
Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми : Університетська книга, 2009. 1134 с.
Ілляшенко Н. С., Росохата А. С. Трендвотчінг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку в маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 29–35.
Росохата А. С. Трендвотчінг як напрямок прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства з виробництва машин та устаткування. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2014. № 33. С. 62–75.
Богачов С., Соловцова О. Форсайт як методологія проектування майбутнього. Схід. Серія «Економіка». 2013. № 5. С. 14–17.
Подкорытов Д., Яушев А., Пустовойт Р., Хлопов Н. Все, что вы хотели знать о трендспоттинге, но боялись спросить. Zillion. URL: http://zillion.net/ru/blog/235/vsie-chto-vy-khotieli-znat-otriendspottinghie-no-boialis-sprosit
Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. 728 с.
Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навч. посіб. 2-ге вид., доп. перероб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.
Illiashenko N. S. The comparative analysis outstripping and alternative types of development. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 21–28.
Illiashenko S. M., Shypulina Y. S., Illiashenko N. S. Knowledge management as a basis for innovative development of the company. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 173–181.
Illiashenko S. M. Innovative process rational choice grounding in organization. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 2. С. 11–20.
Шипуліна Ю. С. Управління формуванням інноваційної культури промислових підприємств : монографія. Суми : ТОВ «Триторія», 2017. 432 с.
Шипуліна Ю. С. Механізми формування інноваційно-сприятливого середовища на промисловому підприємстві. Інноваційна економіка. 2013. № 8. С. 77–83.
Воронков Д. К., Погорелов Ю. С. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації : монографія. Харків : АдвАТМ, 2009. 436 с.
Ілляшенко Н. С. Механізм випереджаючого науково-технічний прогрес розвитку // Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. проф. С. М. Ілляшенка. Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. С. 145–150.
Ілляшенко С. М., Олефіренко О. М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства : монографія / за ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. 272 с.
Bolshenko S. F. Development of principles and methods of spurring employees to innovative activity. Маркетинг і менеджмент інновацій 2013. № 1. С. 161–168.
Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Суми : ВТД «Університетська книга» ; Київ : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. 324 с.
Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька А. О. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 231–241.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру