УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Туристичний імідж регіону як інструмент управління його інвестиційною привабливістю
Богдан Н. М., Сідельник В. В.

Богдан Н. М., Сідельник В. В. Туристичний імідж регіону як інструмент управління його інвестиційною привабливістю. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 102–107.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-102-107

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332:338.48

Анотація:
Цілями статті є дослідження теоретичних і практичних підходів до визначення та формування туристичного іміджу регіону; виявлення проблем, які впливають на формування позитивного іміджу, та розроблення рекомендації щодо покращення туристичного іміджу в контексті залучення інвестицій. Здійснено теоретичне узагальнення підходів до визначення категорії «імідж регіону»; встановлено низку факторів, які впливають на формування іміджу регіону; доведено, що вони можуть характеризувати інвестиційний клімат і впливати на підвищення або, навпаки, зниження інвестиційної активності. Обґрунтовано, що формування туристичного іміджу регіону – це заздалегідь створений образ за допомогою існуючих ресурсів, який формує позитивне ставлення споживача за допомогою сформованих послідовних заходів. Установлено визначальну роль місцевої влади у формуванні інвестиційних надходжень у регіон. Запропоновано під інвестиційно привабливим середовищем розуміти інвестиційний клімат – сформовані об’єктивні показники, які сприяють інвестиційним надходженням і визначають рівень готовності інвестора для капіталовкладень. За результатами дослідження розроблено напрями створення та підтримання позитивного туристичного іміджу регіону в контексті залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Ключові слова: туристичний імідж регіону, позитивний імідж регіону, інвестиції, інвестиційна привабливість, фактори впливу на інвестиційну привабливість.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Богдан Наталія Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Сідельник Валерія Валеріївна – студент, факультет менеджменту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Офіційний сайт Словопедія. URL: httр://slovopedia.org.ua/39/53382/260772.html/
Офіційний сайт Всесвітньої туристської організації. URL: http://www2.unwto.org
Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. СПб. : Питер, 2006. 416 с.
Бєлєнький П. Дослідження проблем конкурентоспроможності. Вісник НАН України. 2007. № 5. С. 9–18.
Важенина И. С., Важенин С. Г. Имидж как конкурентный ресурс региона. Регион: экономика и социология. 2006. № 4. С. 72–84.
Чепкасов А. В. Образ – имидж – стереотип региона (к определению понятий). Вестник НГУ. Серия «История, филология». 2016. Т. 15. № 6. С. 83–92.
Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов города, коммуны, города и страны Европы. СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 384 с.
Важенина И. С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной среде. Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 6. С. 82–98.
Стельмах О. А., Смикова М. О. Чинники, що впливають на формування туристичного іміджу регіону. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2014. № 11. С. 430–435.
Туристичний імідж регіону : монографія / за ред. А. Ю. Парфіненка. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 312 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру