УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Трансформація функцій управління розвитком на регіональному рівні (на прикладі Харківського регіону)
Белявцева В. В.

Белявцева В. В. Трансформація функцій управління розвитком на регіональному рівні (на прикладі Харківського регіону). Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 114–121.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-114-121

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.591.4:330.3(477.54)

Анотація:
У статті вирішено важливе науково-практичне завдання щодо виявлення тенденцій трансформації функціональної діяльності апарату державного управління в регіоні. Розвиток аналітичної функції показано через комплексний підхід із виділенням взаємопов’язаних блоків, у кожному з яких здійснюється аналітична робота зі своїм обсягом інформації, з урахуванням свобод управлінця та його професійного рівня. Це можливість застосування в єдиній системі різного метод-інструментарію, враховуючи специфіку економічних процесів і контролюючи нововведення сучасного управління. Схематично інтерпретовано інтеграцію функцій аналізу та синтезу, на підставі чого обґрунтовано доцільність визначення об’єкта розвитку як ізольованої системи (виділеної серед інших із середовища), яка має свою специфіку, а отже, потребує індивідуального підходу до визначення сценаріїв і варіантів для отримання результату. Інтеграція аналізу та синтезу передбачає формування комплексного інформаційного середовища, що необхідно для всебічної оцінки фактів, потенціалу, обмежень та передбачення напряму розвитку. Розвиток інтерпретовано як складний перехід економічної системи в новий стан, якому властиві коригування, що дозволяє по-новому оцінити суть управління процесом розвитку із виділенням інноваційних інструментів змін.

Ключові слова: функції управління, розвиток, регіон, трансформація.

Рис.: 3. Бібл.: 17.

Белявцева Вікторія Володимирівна – доктор економічних наук, професор, кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Голиков А. П., Казаков А. В., Шуба Н. В. Харьковская область, региональное развитие: состояние и перспективы : монография. Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. 224 с.
Матюшенко І. Ю. Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу України як передумови реалізації четвертої промислової революції і асоціації з ЄС. Бізнес Інформ. 2016. № 2. С. 74–83.
Геєць В. Політико-економічні засади дослідження сучасного суспільства. Економіка і прогнозування. 2015. № 3. С. 5–13.
Экономическая теория в XXI веке. Национальная экономика и социум / под ред. Ю. М. Осипова, В. З. Сизовой, Е. С. Зотовой. М. : Магистр, 2007. 640 с.
Бубенко П. Т., Димченко О. В., Кашпур А. Д. Управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств : монографія. Харків : ХНУМГ, 2014. 233 с.
Кузьменко Л. М. Управление функционированием и развитием экономики региона. Донецк : НАН Украины. Ин-т экономики промышленности, 2004. 284 с.
Овчаренко Ю. А. Еволюційний розвиток концепції рівноваги та стійкості // Сучасні проблеми і перспективи розвитку підприємств України : монографія / за ред. проф. О. С. Іванілова. Харків : ХНУБА, 2014. С. 312–324.
Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины : научно-концептуальный альманах. Книга 5 / под науч. ред. В. А Ткаченко. Днепропетровск : Монолит, 2010. 448 с.
Книга инвестора. Харьковская область / сост. М. Ю. Камаса. Харьков : Фолио, 2010. 264 с.
Харківська область у 2016 році. Статистичний щорічник / Державна служба статистики України. Харків, 2017. 468 с.
Сімсон О. Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері : монографія. Харків : Право, 2013. 448 с.
Світлична Ю. О. Адміністративно-правові засади реалізації інвестиційної регіональної політики. Наше право. 2017. № 2. С. 72–77.
Світлична Ю. О. Повноваження органів місцевого самоврядування в частині формування та реалізації державної політики у сфері іноземного інвестування // Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку : матер. наук.-практ.конф. (м. Запоріжжя, 26–27 серпня 2016 р.). Запоріжжя : Істина, 2016. С. 87–91.
Антонюк Л. Л. Інноваційна стратегія підвищення конкурентного статусу України в умовах економічної глобалізації // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія : у 2 т. / за заг. ред. Д. Г. Лук’янченка, А. М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2006. Т. 1. 816 с.
Кухарєва Г. П. Класична (традиційна) концепція публічного управління – її дієвість у світовому просторі та доцільність подальшого застосування в публічному управлінні України. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 3. С. 54–61.
Thurley K., Wirdenius H. Towards European Management. FT Prentice Hall, 1989. 123 p.
Светличная Ю. А. Управление инвестициями как объект административно-правового регулирования. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 8. С. 52–57.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру