УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств
Кравчук І. І., Логвиненко С. Л.

Кравчук І. І., Логвиненко С. Л. Управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 136–141.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-136-141

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.434:336

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні детермінант формування ефективних механізмів управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств. Розгляд фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств як об’єкта управління розширює межі методологічного обґрунтування його сутності – від організації фінансових потоків підприємства за певними правилами і напрямами – до дій апарату управління зі створення системи координації руху фінансових ресурсів з метою здійснення впливу на економічний стан підприємства. Виявлено особливості використання сучасних інструментів фінансового менеджменту в управлінні розвитком сільськогосподарських підприємств. Визначено, що основними детермінантами формування ефективних механізмів управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств є групування фінансових потоків інтеграційних аграрних формувань, кооперація, фінансова логістика та локальна територіальна фінансова інтеграція. Роль координаційної складової в управлінні фінансовим забезпеченням підприємств полягає у формуванні та використанні управлінського механізму. Подальші наукові дослідження доцільно здійснювати в контексті обґрунтування формування та використання управлінського механізму, адаптованого до ймовірних коливань координації та тактичних планів фінансової стратегії.

Ключові слова: управління фінансовим забезпеченням, сільськогосподарські підприємства, формування фінансових потоків, розробка фінансової стратегії.

Табл.: 1. Бібл.: 13.

Кравчук Ірина Ігорівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]
Логвиненко Сергій Леонідович – аспірант, кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гуцалюк О. М., Коцюрба О. Ю. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 141–149.
Анастасова К. А. Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Молодий вчений. 2017. № 1.1. С. 1–5. URI: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/1244/1/Анастасова.pdf
Трусова Н. В., Анастасова К. А. Механізм дії фінансового потенціалу в господарській діяльності аграрних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Ч. 1. Вип. 21. С. 137–141. URI: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4317/1/12.pdf
Вдовенко Л. О., Черненко О. С. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в аграрній сфері : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 252 с.
Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи : монографія / І. В. Абрамова, О. М. Віленчук, Д. І. Дема та ін. ; за ред. проф. Д. І. Деми. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. 364 с.
Смоленюк Р. П. Орієнтири фінансового регулювання сільського господарства. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 245–250.
Agriculture Finance & Agriculture Insurance. February 2, 2018. URI: http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/agriculture-finance
Худолій Л. М. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2014. Вип. 200 (3). С. 9–14.
Гудзь О. Є. Забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами в період змін та стабілізації. Економіка АПК. 2007. № 3. С. 46–53.
Зеліско І. М. Управління фінансовими потоками інтеграційних аграрних формувань. Ефективна економіка. 2012. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1206
Говорушко Т. А., Обушина Н. І., Собко Н. В. Особливості управління системою фінансової логістики підприємства в ринковому середовищі. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2013. № 2. С. 53–61.
У 2019 році передбачено 7 напрямів фінансової підтримки спеціально для фермерів та кооперативів, – Віктор Шеремета. URL: http://minagro.gov.ua/node/26931
Абрамова І. В. Стан та перспективи фінансового забезпечення сільського розвитку. Наукові горизонти. 2018. № 5. С. 44–51.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру