УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки
Губанова Н. Н., Климова С. О.

Губанова Н. Н., Климова С. О. Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 14–18.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-14-18

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339

Анотація:
У сучасному світі процеси глобалізації відіграють значну роль та впливають на усі сфери життя суспільства. У ході дослідження проаналізовано неоднозначний вплив глобалізації на світове господарство, економічну безпеку держав і розподіл між ними виникаючих господарських вигід та загроз. Негативні явища, викликані глобалізацією, породжують низку таких проблем, як глобальна нерівномірність економічного та соціального розвитку, поглиблення розриву між товарними та фінансовими ринками, національна та релігійна нетерпимість; створення глобальної мережі злочинного бізнесу, міжнародного тероризму; втрата національної ідентичності, руйнування звичайного способу життя, ціннісних орієнтирів, стандартизації національних культур; транснаціоналізація екологічних, економічних, технологічних проблем, глобальної ядерної катастрофи. Таким чином, виникає необхідність дослідження реальної перспективи впливу ідеології альтерглобалізму на подальший розвиток глобалізації.

Ключові слова: глобальзація, альтерглобалізм, транснаціоналізація, неолібералізм.

Бібл.: 10.

Губанова Ніно Нодарівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Климова Світлана Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Альтерглобализм и антиглобалистские движения в современном мире : сб. обзоров и реф. / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. пробл. Отд. глобал. пробл. М., 2006. 152 с.
Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста: Эмпирическая очевидность. М. : ТЕИС, 2003. 314 с.
Валлерстайн И. Мир, в который мы вступаем: 2000–2050 гг. Россия и современный мир. 2001. № 1. С. 64–75.
Глобалистика // Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / гл. ред.: И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. М.; СПб.; Н. Й. : ИЦ «ЕЛИМА», ИД «Питер», 2006. 1160 с.
Глобализация мирового хозяйства : учебное пособие / под ред. М. Н. Осьмовой, А. В. Бойченко. М. : ИНФРА-М, 2006. Т. VIII. 376 с.
Кальченко Т. В. Глобальна економіка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2009. 364 с.
Самойлов О. Ф. Теорія та практика антиглобалістського руху. URL: http://vmv.kymu.edu.ua/v/p09/16.pdf
Hirst P. The Global Economy: Myths and Realities. International Affairs. 1997. Vol. 73. No. 3. P. 409–425.
Ohmae K. The End of Nation State. The Rise of Regional Economies. London : Harper Collins, 1995. 224 p.
Patomaki H. The Tobin Tax: A New Phase in the Politics of Globalization? // Globalization and Economy. Vol. 2: Globalizing Finance and the New Economy / ed. by P. James, H. Patomaki. Los Angeles : Sage publications, 2007. P. 326–340.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру