УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінювання розвитку колективних засобів розміщування за показниками місткості
Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я., Прокопишин-Рашкевич Л. М.

Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я., Прокопишин-Рашкевич Л. М. Оцінювання розвитку колективних засобів розміщування за показниками місткості. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 162–169.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-162-169

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48

Анотація:
Актуальним завданням при оцінюванні розвитку туристичного ринку є аналізування показників місткості колективних засобів розміщування (КЗР), що дає можливість виявити характерні особливості розвитку ринку, визначити потенціал різних видів КЗР, оцінити кон’юнктурні зміни тощо. Крім цього, метою визначення показників місткості КЗР може бути ідентифікація чинників, які впливають на діяльність та умови функціонування суб’єктів ринку туристичних послуг. У статті оцінено розвиток КЗР в Україні з використанням показників середньої місткості та коефіцієнта використання місткості. Проаналізовано співвідношення місткості та коефіцієнта використання місткості КЗР за регіонами за 2017 р. Виявлено, що Україна значно відстає від середньоєвропейських норм. Оцінено динаміку коефіцієнта використання місткості в Західнопоморському воєводстві та повітах Польщі та здійснено порівняння з аналогічними показниками для регіонів України. Зроблено висновок, що Україна у 2016 р. за коефіцієнтом використання місткості мала рівень розвитку Західнопоморського воєводства 2012 року та Перемишльського Староства 2016 року.

Ключові слова: колективні засоби розміщування, туристична сфера, рекреаційна сфера, середня місткість, коефіцієнт використання місткості, готелі та аналогічні засоби розміщування, спеціалізовані засоби розміщування.

Рис.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 21.

Бондаренко Юлія Григорівна – старший викладач, кафедра менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Кулиняк Ігор Ярославович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Прокопишин-Рашкевич Любов Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Буслаєва Г. В. Сучасний стан та тенденції розвитку колективних засобів розміщування в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 18 (1). С. 74–79.
Милашко О. Г. Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2. С. 202–206.
Галасюк С. С., Гусєва О. В. Структура ринку засобів розміщення Одеського регіону. Науковий вісник. 2008. Вип. 18. С. 3–13.
Мазаракі А. А., Ведмідь Н. І. Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку. Економіка розвитку. 2013. № 3. С. 51–55.
Гальків Л. І., Сорочак О. З. Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5851
Гуменюк В. В. Фінансування санаторно-курортних послуг в дискурсі соціального страхування. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 1. С. 114–118.
Мурава Ю. І. Стан розвитку туризму Карпатського регіону та його рекреаційна місткість. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2015. № 2. С. 117–122.
Архипова Л. М. Гранична місткість та сталий розвиток рекреаційної зони «Буковель». Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2014. № 2. С. 93–100.
Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2018. № 897. Вип. 2. C. 3–15.
Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Кулиняк І. Я. Формування туристичної привабливості території. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. 2012. Вип. 22.15. С. 148–154.
Методологічні положення зі статистики туризму // Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/21/metod_372.pdf
Економічна статистика / Економічна діяльність / Туризм / Методологічні пояснення // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/tyr_met.html
Колективні засоби розміщування в Україні у 2015 році : статистичний збірник // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/bl/05/bl_kzr_15.pdf.zip
Колективні засоби розміщування в Україні у 2016 році : статистичний збірник // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/05/bl_kzr2016_pdf.zip
Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році : статистичний збірник // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf
Окландер М. А. Оцінка збільшення внеску рекреації в валову додану вартість регіону в залежності від змін коефіцієнту завантаження готельного господарства. Менеджер. 2002. № 1. С. 17–22.
Західнопоморське воєводство. URL: http://ostarbeiter.vn.ua/wojewodztwo-zachodniopomorskie.html
Local Data Bank / Statistics Poland. URL: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
Повіти Польщі. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Повіти_Польщі
Podzial administracyjny wojewodztwa zachodniopomorskiego. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_wojew%C3%B3dztwa_zachodniopomorskiego
Wykorzystanie turystycznych obiektow noclegowych w 2015 roku. URL: http://www.tur-info.pl/p/ak_id,46449,,gus,wykorzystanie_bazy_noclegowe,statystyki,hotele,obiekty_hotelarskie,obiekty.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру