УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проектування бізнес-процесів туристичного підприємства
Стрижак О. О., Алдошина М. В.

Стрижак О. О., Алдошина М. В. Проектування бізнес-процесів туристичного підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 170–175.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-170-175

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48:005.4

Анотація:
Метою статті є узагальнення та розвиток теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо проектування бізнес-процесів туристичного підприємства на основі використання методології структурного аналізу й проектування SADT. Проаналізовано наукові погляди щодо визначення понять процесу та бізнес-процесу. Розглянуто особливості використання процесного підходу в управлінні діяльністю підприємства. Обґрунтовано необхідність застосування процесного підходу на практиці діяльності туристичних підприємств. На основі методології структурного аналізу та проектування розроблено та запропоновано SADT-модель процесу створення та реалізації туристичного продукту, яка включає деталізований опис етапів (функцій), що дозволяє реалізувати маркетинговий підхід в діяльності туристичного підприємства, а також оптимізувати витрати на розробку та реалізацію турів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розвиток інформаційної складової управління бізнес-процесами туристичного підприємства, зокрема у використанні програмних засобів при виборі каналів комунікації, інформуванні клієнтів, формуванні попиту та споживчих вподобань покупців турпродукту.

Ключові слова: бізнес-процес, процесний підхід, туристичне підприємство, туристичний продукт.

Рис.: 1. Бібл.: 16.

Стрижак Олена Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Алдошина Марія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

UNWTO Annual Report 2017, UNWTO, Madrid, 2018. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419807
Міністерство економічного розвиту і торгівлі України. Аналітика та статистика. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika&isSpecial=true
Рассохина Т. В. Научно-методологические аспекты формирования обобщающей динамической структурной модели управления устойчивым развитием туристской дестинации. Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 10А. С. 59–65.
Сагалакова Н. О. Функціональний та процесний підхід до формування цін туристичного продукту. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2016. Т. 21. Вип. 3. С. 96–100.
Ільєнко Ю. І., Шершньова Г. В. Інноваційно-інформаційні аспекти розвитку підприємств туристичної галузі. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 81–85.
Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнеспроцессов. М. : РИА Стандарты и качество, 2004. 408 с.
ISO. The process approach in ISO 9001:2015. URL: http://www.iso.org/
Гончарова О. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Економіка». 2013. № 10. С. 78–82.
Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2006. 287 с.
Чаадаев В. К. Бизнес-процессы в компаниях связи. М. : Эко-Трендз, 2004. 176 с.
Сычева И. Н., Пермякова Е. С. Процессный подход в управлении предприятием. Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 1. С. 124–127.
Кирисов С. В. Теория и практика применения процессного подхода к управлению качеством деятельности организации : монография. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 80 с.
Шкіль Р. А. Аналітичний огляд методів моделювання бізнес-процесів в електронній комерції. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2008. № 25. С. 194–198.
Щенников С. Ю. Реинжениринг бизнес-процессов, управление, планирование и оценка. М. : Ось-89, 2004. 288 с.
Проектирование и моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / сост. : Орел А. А., Ромакина О. М. Саратов, 2008. 56 c.
Закон України «Про туризм» вiд 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру