УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічні пріоритети зміцнення фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком»
Бабець І. Г., Руда О. І., Руда І. І.

Бабець І. Г., Руда О. І., Руда І. І. Стратегічні пріоритети зміцнення фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком». Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 182–191.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-182-191

Розділ: Економіка транспорту і зв'язку

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 346.24.658.5

Анотація:
У статті проведено оцінку стану фінансової безпеки підприємства телекомунікаційної галузі та проаналізовано її динаміку у 2013–2017 рр. Визначено ключові загрози для діяльності ПАТ «Укртелеком» та їх вплив на зміну інтегрального показника фінансової безпеки підприємства. Розроблено прогнозні сценарії зміни показників рентабельності продаж, чистого доходу та чистого прибутку підприємства з урахуванням критеріїв економічної безпеки. Обґрунтовано стратегічні пріоритети, цілі та завдання зміцнення фінансової безпеки підприємства. Основними інструментами реалізації стратегічних пріоритетів визначено: збільшення прибутковості на основі збереження абонентської бази стаціонарної телефонії та зростання частки ринку послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет; оптимізація співвідношення «ціна – якість»; стимулювання збуту конвергентних послуг. На основі прогнозних сценаріїв встановлено критеріальні показники досягнення цілей у межах стратегічних пріоритетів.

Ключові слова: фінансова безпека, загрози, телекомунікаційні послуги, стратегічні пріоритети, прогнозні сценарії.

Рис.: 6. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 21.

Бабець Ірина Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (вул. Кияшко, 16-б, Запоріжжя, 69015, Україна)
Email: [email protected]
Руда Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: [email protected]
Руда Ірина Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Укртелеком: зростання доходів від інтернет-послуг. URL: http://www.ukrtelecom.ua/presscenter/news/pressrelease?id=141487
Збільшення доходів від інтернету та розширення оптичного покриття. URL: http://www.ukrtelecom.ua/presscenter/news/pressrelease?id=142207
Сотниченко В. М. Економічна безпека телекомунікаційного підприємства з позицій системного підходу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 15. Ч. 2. С. 133–136.
Зубко Т. Л. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 3. С. 81–88.
Слатвінський М. А. Економічна безпека підприємств телекомунікаційної галузі в системі адміністративно-правового регулювання. Економічні горизонти. 2018. № 1. С. 119–129.
Сотниченко В. М. Політико-правові основи управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/94.pdf
Загорулько В. М., Зубко Л. В., Сапега Я. В. Аналіз конкуренції на ринку мобільного звязку України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 2. С. 33–40.
Дуленко В. В., Селіванова Ю. В. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу в сфері телекомунікацій. URL: jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/907/924
Вітка Н. Є. Особливості застосування SWOT та PEST-аналізу при оцінюванні конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі. Економіка, фінанси, право. 2016. № 11/6. С. 34–37.
Галузь зв’язку: цифри та факти // Офіційний веб-портал Національної комісії з державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. URL: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=138&language=uk
Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/zt/zt_u/arh_zftz2018_u.htm
Кількість абонентів зв'язку. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/az/az_u/arh_az2018_u.html
Мобільний зв’язок // Офіційний веб-портал Національної комісії з державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. URL: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=149&language=uk
Інтернет та кабельне телебачення // Офіційний веб-портал Національної комісії з державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. URL: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=150&language=uk
Козаченко Г. В., Погорєлов Ю. С. Оцінювання економічної безпеки підприємства: аналіз основних підходів // Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : колективна монографія / за заг. ред. З. Б. Живко, І. Г. Бабець. Львів : Ліга-Прес, 2015. С. 238–251.
Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур : монографія. Львів : ЛБІНБУ, 2004. 195 с.
Фаріон В. Я. Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств. Інноваційна економіка. 2013. № 10. С. 27–33.
Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія. Львів : Арал, 2008. 384 с.
Звіти ПАТ «Укртелеком» за 2012–2017 рр. URL: http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist/zvity/report
Харазішвілі Ю. М. Теоретичні основи системного моделювання соціаль-но-економічного розвитку України : монографія. Київ : Поліграф Консалтинг, 2007. 321 с.
Бабець І. Г. Моделювання фінансової безпеки підприємства: методичні підходи та проблеми їх застосування // Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами : монографія / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. Харків : ФОП Мезіна В. В., 2017. С. 71–83.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру