УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку
Сосновська О. О., Житар М. О.

Сосновська О. О., Житар М. О. Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 192–198.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-192-198

Розділ: Економіка транспорту і зв'язку

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.1.658

Анотація:
Метою статті є визначення та дослідження детермінантів побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку. Доведено, що врахування детермінантів побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку буде сприяти підвищенню ефективності їх фінансової діяльності та формуванню якісного фінансового потенціалу, що є необхідною умовою захисту від фінансових ризиків, забезпечення фінансової стійкості та гармонізації фінансових інтересів підприємства. Зроблено висновок, що досягнення таких результатів є основою для підвищення рівня фінансової безпеки та створення ефективної системи економічної безпеки підприємств зв’язку як домінанти їх сталого розвитку.

Ключові слова: детермінанти, фінансова архітектоніка, підприємства зв’язку, фінансова діяльність, фінансова безпека.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Сосновська Ольга Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, 04053, Україна)
Email: [email protected]
Житар Максим Олегович – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Князєва О. А. Стратегія розвитку поштового зв’язку : навч. посіб. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. 100 с.
Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Кораблінова І. А. Управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій : навч. посіб. Київ : Кафедра, 2013. 267 с.
Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Киев : Ника-Центр, 1999. Т. 1. 590 с.
Кужелєв М. О. Концептуальні основи розвитку корпоративних відносин : монографія. Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. 260 с.
Наконечна А. С. Адаптація фінансової архітектури суб’єктів господарювання в умовах циклічного розвитку економіки : дис. … канд. екон. наук. Вінниця, 2018. 252 с.
Sosnovska О., Zhytar M. Financial architecture as the base of the financial safety of the enterprise. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 4. P. 334–340.
Житар М. О., Сосновська О. А. Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Бізнес Інформ. 2019. № 1. C. 21–26.
Ивашковская И. В. Модель корпоративного управления на основе стоимости для стейкхолдеров. Вестник Финансовой академии. 2010. № 2. С. 29–35.
Ивашковская И. В., Степанова А. Н., Кокорева М. С. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исследования на развитых и развивающихся рынках : монография. М. : ИНФРА-М, 2013. 238 с.
Sosnovska О. О., Zhytar M. О. Integral Valuation of the System Efficiency of Economic Security of the Enterprise // Collective Monograph «Association Agreement: Driving Integrational Changes». Accent Graphics Communications Chicago, Illinois, USA, 2019. P. 109–121.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру