УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Тести раннього попередження як методика оцінки рівня економічної безпеки автотранспортних підприємств
Чупрін Є. С., Кондратенко Д. В.

Чупрін Є. С., Кондратенко Д. В. Тести раннього попередження як методика оцінки рівня економічної безпеки автотранспортних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 199–208.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-199-208

Розділ: Економіка транспорту і зв'язку

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.45

Анотація:
Метою статті є розробка методики оцінки рівня економічної безпеки автотранспортних підприємств з урахуванням специфіки їх діяльності. На сьогоднішній день проблематика забезпечення економічної безпеки транспортної галузі набуває особливого значення, адже від стабільності її функціонування та розвитку залежить зростання міцності національної економіки України в цілому. За умов значних розбіжностей і неоднозначності в поглядах вчених-економістів залишається актуальним питання розробки дієвого механізму забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств. Результатом дослідження є наведений процес формування та описаний алгоритм проведення тестів раннього попередження, визначених як система порівняння фактичних показників діяльності з рекомендованим для АТП рівнем значень. Дана методика дозволяє комплексно та найбільш об’єктивно оцінити реальний рівень економічної безпеки АТП з метою ідентифікації та посилення уразливих місць підприємства. На основі отриманих даних у подальшому буде розроблено комплекс заходів для підвищення рівня та забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств.

Ключові слова: економічна безпека автотранспортних підприємств, тести раннього попередження, оцінка рівня економічної безпеки, показники діяльності підприємства.

Табл.: 5. Формул: 2. Бібл.: 14.

Чупрін Євген Сергійович – аспірант, кафедра економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]
Кондратенко Діана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Близнюк А. О. Аналіз стану системи управління економічною безпекою підприємств автотранспортної галузі. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 3 (2). С. 121–124.
Близнюк А. О. Оцінювання управління економічною безпекою підприємства (на прикладі автотранспортних підприємств) : дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02. Харків, 2013. 246 с.
Васильєв О. В., Чупіков А. А. Критерії оцінки економічної безпеки вантажних автотранспортних підприємств. Економiка та держава. 2018. № 4. С. 17– 21.
Дмитрієв І. А., Близнюк А. О., Онісіфорова В. Ю. Управління економічною безпекою автотранспортного підприємства : монографія. Харків : ХНАДУ, 2014. 215 с.
Дулеба Н. В. Методичні основи оцінки стану господарської діяльності автотранспортного підприємства як складової його економічної безпеки. Інноваційна економіка. 2013. № 10. С. 16–22.
Ильяшенко С. Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия. Сборник статей ДонНТУ. 2002. № 5. С. 16–22.
Кудрявцева О. В. Критерії оцінки економічної безпеки автотранспортного підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4311
Левковець Н. П. Складові економічної безпеки автотранспортних підприємств. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2012. Вип. 9. С. 337–341.
Мельник О. О. Системи і методи планування економічної безпеки автотранспортного підприємства. Економіка і регіон. 2013. № 1. С. 32–37.
Нікітіна А. В. Удосконалення управління економічною безпекою автотранспортних підприємств. Економічний простір. 2014. № 84. С. 181–189.
Парфентьєва О. Г. Основні методи, які використовуються при проведенні економічноі? діагностики потенціалу розвитку підприємства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2013. Вип. 24. С. 34–38.
Погодина В. В. Аристов А. М. Анализ экономической безопасности на предприятиях автотранспортной отрасли. Журнал правовых и экономических исследований. 2016. № 2. С. 166–172.
Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків» від 17.03.2005 р. № 3755. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3755486-05
Jendryczka V. Managing the safety of transport in Sweden. Organizacja i zarzadzanie. 2016. No. 12. S. 1773–1776.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру