УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Напрями державного регулювання системи соціальної безпеки людини, суспільства та держави в умовах посилення зовнішніх і внутрішніх загроз
Сидорчук О. Г.

Сидорчук О. Г. Напрями державного регулювання системи соціальної безпеки людини, суспільства та держави в умовах посилення зовнішніх і внутрішніх загроз. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 209–217.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-209-217

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242.4

Анотація:
Метою статті є дослідження проблем соціальної безпеки людини, суспільства та держави в умовах посилення зовнішніх і внутрішніх загроз, а також визначення напрямів державної регуляторної політики України щодо їх запобігання та мінімізації. Визначено внутрішні та зовнішні загрози соціальній безпеці, їх негативні наслідки для людини, держави та громадянського суспільства. Акцентовано увагу на загрозах соціальній безпеці, що обумовлюються впливом негативних чинників у сфері державного управління. Обгрунтовано можливості державного регулювання щодо спроможності держави забезпечити умови для посилення соціальної захищеності людини та спроможності громадянського суспільства виконувати захисні функції в умовах погіршення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні. Запропоновано напрями регуляторної політики щодо забезпечення багаторівневої системи соціальної безпеки в Україні; визначено критерії досягнення соціальної безпеки людини, держави, суспільства; актуалізовано запит на впровадження науково обгрунтованої системи діагностики й моніторингової оцінки для попередження та мінімізації загроз соціальній безпеці в Україні.

Ключові слова: державне регулювання, соціальна безпека людини, держави, суспільства, зовнішні та внутрішні загрози.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Сидорчук Ористлава Григорівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент, кафедра державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул.Сухомлинського, 16, Львів-Брюховичі, 79491, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Іляш О. І. Системна парадигма соціальної безпеки на різних рівнях суспільної ієрархії. Механізм регулювання економіки. 2011. № 2. URL: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_13/O_I_IlyashA_system_paradigm_of_social_security_is_on_the_different_levels_of_public_hierarchy.pdf
Сидорчук О. Г. Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 492 с.
Конституція України. № 254к/96-ВР. 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Преамбула Устава ООН. URL: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/index.html
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова и др. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 c.
Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар та ін. ; за заг. ред. О.А. Корнієвського. Київ : НІСД, 2017. 56 c. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/rubrik_spryiannia/analit_zvit_2017.pdf
Панькова О. В., Касперович О. Ю., Іщенко О. В. Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації. Український соціум. 2015. № 3. C. 20–28.
Новікова О. Ф., Сидорчук О. Г. Модернізація державного управління у контексті збереження людського потенціалу в умовах обмежених можливостей. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 10. С. 309–313.
Коваль О. П. Соціальна безпека: сутність та вимір : наук. доп. Київ : НІСД, 2016. 34 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру