УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства
Копилюк О. І., Гузар У. Є., Гута С. В.

Копилюк О. І., Гузар У. Є., Гута С. В. Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 229–234.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-229-234

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.763

Анотація:
Мета статті полягає в удосконаленні існуючих теоретичних і методологічних підходів до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства. З урахуванням огляду існуючого наукового доробку запропоновано авторський підхід до формування системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, суті, компонентів та дієвого механізму, який є сукупністю відповідних методів, важелів та інструментів. Обґрунтовано методологічну основу формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства з урахуванням єдності взаємопов’язаних елементів. Відзначено, що функціонування системи фінансово-економічної безпеки підприємства повинно враховувати низку основоположних компонентів: принципи побудови, його організаційну та управлінську структуру, ефективне функціонування підрозділів і служб, у тому числі з управління фінансово-економічною безпекою. Системний та безпекоорієнтований підходи спрямовані на досягнення мети, цілей та завдань діяльності підприємства в поточному та стратегічному вимірах. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка дієвої стратегії розвитку фінансово-економічної безпеки, яка б характеризувалася тісним взаємозв’язком і взаємообумовленістю її основних складових.

Ключові слова: система, фінансово-економічна безпека підприємства, механізм, об'єкт, суб'єкти, методи, важелі, інструменти.

Рис.: 1. Бібл.: 15.

Копилюк Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Гузар Уляна Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (вул. В’ячеслава Чорновола, 61, Львів, 79019, Україна)
Email: [email protected]
Гута Сергій Володимирович – магістрант, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)

Список використаних у статті джерел

Антошкін В. К. Шляхи та принципи удосконалення фінансово-економічної безпеки аграрних підприємств на засадах системного підходу. Молодий вчений. 2018. № 9. С. 457–460.
Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія: у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014. Т. 1: Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. 831 с.
Блажевич О. Г. Финансовая безопасность предприятий: определение минимально необходимого уровня. Фінанси, банки, інвестиції. 2010. № 3. С. 25–31.
Бондарук Н. В., Гуменчук М. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409
Варналій З. С. Економічна безпека : навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 647 с.
Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія. Львів, 2012. 386 с.
Ерохина Е. А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход. URL: http://udik.com.ua/books/book-1308/
Іващенко О. В., Четвєріков П. М. Система фінансово-економічної безпеки підприємства. URL: www.sworld.com.ua/konfer28/51.pdf
Ковальчук Н. О., Корбутяк А. Г. Підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 10. С. 249–255.
Коробчинський О. Л. Організація та функціонування системи економічної безпеки підприємств будівельного холдингу: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2010. 20 с.
Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства : навч. посіб. Львів, 2011. 380 с.
Осипов Ю. М. Основы теории хозяйственного механизма. М. : Изд-во МГУ, 1994. 92 с.
Фучеджи В. І. Характеристика структурних елементів фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. URL: dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1395/1/Характеристика%20структурних%20елементів%20фінансової%20безпеки%20суб’єктів%20підприємництва.pdf
Черниш О. В., Тарасенко І. О. Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3. Т. 2. С.117–119.
Zwolak J. The Financial security of small- and medium-sized enterprises in Poland. Ekonomski Pregled. 2017. Vol. 68 . Issue 4. P. 399–412.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру