УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методи оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств у національній економіці
Андрусів У. Я.

Андрусів У. Я. Методи оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств у національній економіці. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 241–246.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-241-246

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24

Анотація:
Стаття присвячена вдосконаленню методики щодо оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств національної економіки в умовах глобалізованого поступу. Висвітлено теоретичні засади формування конкурентних переваг промислових підприємств у національній економіці. Сформовано методику щодо управління конкурентоспроможністю промислових підприємств, який складається з трьох послідовних етапів. На першому етапі визначається потенційний рівень конкурентоспроможності промислового підприємства. На другому етапі проводяться оцінювання кожного з факторів та розрахунок узагальнюючих показників стану внутрішнього та зовнішнього середовища. Третій етап полягає в уточненні конкурентної позиції промислових підприємств країни на ринку. Результати дослідження дозволяють робити більш ґрунтовні висновки про стан конкурентоспроможності промислових підприємств у національній економіці та полегшують прийняття управлінських рішень щодо поліпшення окремих напрямів їх діяльності.

Ключові слова: конкурентоспроможність, методи оцінювання, промислове підприємство, національна економіка.

Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 4. Бібл.: 10.

Андрусів Уляна Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Воловодюк С. С. Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2016. Вип. 2. С. 103–109.
Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю. Київ : Зовнішня торгівля, 2003.302 с.
Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2008. 506 с.
Царев В. В., Кантарович А. А., Черныш В. В. Оценка конкурентоспособности предприятия (организации). Теория и методология : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 799 с.
Янковий О. Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія. Одеса : Атлант, 2013. 470 с.
Methods of competitiveness assessment of agricultural enterprise in eastern Europe / Andrusiv U. Ya., Dovgal O. V., Kravchenko M. V., Demchuk N. I., Novikov O.Y., Lesik I. M. Regional Science Inquiry. 2017. Vol. IX. No. 2. P. 231–242.
Довгаль О. В., Андрусів У. Я. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств на принципах превентивності // «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади» : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 23–24 грудня 2017 р.). Миколаїв : МНАУ, 2017. С. 241–243.
Андрусів У. Я. Бенчмаркінг в системі контролінгу як дієвий інструмент регіонального розвитку // Цифрова економіка: тренди та перспективи : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.). Тернопіль, 2018. С. 38–40.
Karlan D., Osei R., Osei-Akoto I., Udry C. Agricultural Decisions after Relaxing Credit and Risk Constraints. The Quarterly Journal of Economics. 2014. Vol. 129. Issue 2. P. 597–652.
Prioritizing investments for climate-smart agriculture: Lessons learned from Mali / Andrieu N., Sogoba B., Zougmore R. et al. Agricultural Systems. 2017. Vol. 154. P. 13–24.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру