УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стан інтеграційних процесів розвитку підприємств в економіці України
Луцишина Є. В.

Луцишина Є. В. Стан інтеграційних процесів розвитку підприємств в економіці України. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 247–254.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-247-254

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3:005.4(477)

Анотація:
Метою статті є визначення закономірностей розвитку підприємств в умовах інтеграційних тенденцій та оцінка активності інтеграційних процесів в Україні. На підставі аналізу статистичних даних, порівняння перебігу процесів злиття та поглинання в Україні та світі рівень активності інтеграційних процесів в Україні був визначений невисоким. Серед інтеграційних стратегій вітчизняні підприємства надають перевагу набуттю контролю та придбанню акцій (часток, паїв), натомість активність створення інтеграційних структур із оформленням юридичної особи мінімальна. До інтеграційних процесів на підставі концентрації активно залучаються іноземні інвестори та підприємства за участю іноземних інвесторів. Установлено закономірність: вітчизняні підприємства переважають за кількістю укладених угод, а іноземні – за вартістю укладених угод. Інтеграційні процеси в Україні мають яскраво виражену галузеву спеціалізацію. Відмінністю українського ринку злиттів та поглинань від світових трендів є активність угод в АПК. В Україні створюються заохочувальні умови для вертикальної інтеграції, інтеграції малих і середніх підприємств, водночас встановлюються інституційні обмеження для концентрації в межах горизонтальної інтеграції.

Ключові слова: інтеграція, концентрація, кооперація, ринок злиттів та поглинань, об’єднання суб’єктів господарювання, розвиток підприємств.

Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 24.

Луцишина Єлизавета Вікторівна – аспірант, кафедра фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Кривицька Н. Ю., Командровська В. Є., Андрущенко В. В. Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 24. С. 131-134.
Мельник Т. М., Конрад Ю. В. Сутність та галузеві особливості міжнародної виробничої інтеграції національних підприємств. Економічний простір. 2015. № 95. С. 26-39.
Яцкевич І. До питання про зміст поняття інтеграції суб’єктів підприємницької діяльності. Журнал європейської економіки. 2013. Т. 12. № 4. С. 473-483.
Базилюк В. Б. Сучасні підходи до оцінки доцільності інтеграції підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2012. № 2. С. 88-93.
Вергал К. Ю. Передумови інтеграції торговельних підприємств. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2016. № 4. С. 62-68.
Верхоглядова Н. І., Барінов Д. Ю. Підходи до визначення ефективності інтеграції будівельних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13 (1). С. 78-83.
Гуцалюк О. М. Інтеграційний базис управління конкурентним позиціонуванням корпоративних підприємств. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 4-1. С. 136-142.
Конрад Ю. В. Синергетичні ефекти виробничої інтеграції підприємств. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2015. Вип. 6 (2). С. 33-38.
Босовська М. В. Передумови інтеграційної взаємодії туристичних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 50-56.
Іжевський П. Г. Бізнес-модель інтеграції підприємств АПК на основі мережевого підходу. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 5 (1). С. 139-144.
Кулініч О. А., Ковальова Я. Г. Міжпідприємницька логістична інтеграція та координація комерційної діяльності торговельного підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 15. С. 63-67.
Пивоваров М. Г., Хижняк О. С. Розширення інтеграції промисловості з інституцією малого і середнього підприємництва України. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2017. № 4-5. С. 84-89.
Сороківська О. А. Дослідження організаційних форм інтеграції підприємств малого бізнесу в умовах постконфліктних ситуацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 11. С. 154-157.
Хвостенко В. С., Литвиненко О. Д., Махота А. В. Організаційні аспекти інтеграції локального підприємства у франчайзингову мережу. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 3. С. 31-36.
Turning tides: M&A in Ukraine / Aequo. URL : https://aequo.ua/content/news/files/aequo_ma_report_2017_1526559086_en.pdf
Open for business: M&A in Ukraine / Aequo. URL : https://aequo.ua/content/news/files/aequo_open_for_business_ma_in_ukraine_2016_1461676791_en.pdf
ENP countries: GDP and main aggregates / Eurostat. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/data/database#
M&A Statistics. Mergers & Acquisitions (M&A) - Eastern Europe / The Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA). URL : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2210-14
Звіт Антимонопольного комітету України за 2017 рік. Київ, 2018. 298 с. URL: : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document;jsessionid=3278DCDF974830087172EF36C32DDE01.app2?id=140483&schema=main
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання / Державна служба статистики України. URL : https://ukrstat.org/uk/edrpoy/ukr/EDRPU_2014/ks_opfg/arh_ks_opfg_14.htm
Анализ рынка франчайзинга в Украине / Franchise Group. Киев, 2018. URL : https://franchisegroup.com.ua/media/files/report/FG_аналіз%20ринку_2018.pdf
Огляд українського ринку венчурних та приватних інвестицій 2017 / Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA). URL : https://www.slideshare.net/UVCA/ukrainian-venture-capital-and-private-equity-overview-2017-97295516
2017 A. T. Kearney Global Services Location Index: The Widening Impact of Automation. URL : https://www.atkearney.com/documents/20152/793366/The+Widening+Impact+of+Automation.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру