УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Застосування науково-методичного частотного підходу до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України
Посохов І. М., Жадан Ю. В.

Посохов І. М., Жадан Ю. В. Застосування науково-методичного частотного підходу до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 255–264.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-255-264

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24

Анотація:
Метою статті є дослідження комплексної оцінки фінансового стану та застосування науково-методичного частотного підходу до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України. Запропоновано науково-методичний підхід до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України, що містить авторський аналітичний підхід до оцінювання ризику, який являє собою комбінацію статистичного методу й експертного аналізу; оцінку інтегрального фінансового ризику методами факторного аналізу та логіт-моделювання в динаміці на прикладі підприємств олійно-жирової галузі України. Напрямом подальших наукових досліджень є необхідність управління ризиками за допомогою розробки та використання механізму управління ризиками та побудови систем управління ризиками на підприємствах олійно-жирової галузі України.

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, система управління ризиками, комплексна кількісна оцінка фінансово-економічних ризиків, олійно-жирова галузь.

Рис.: 5. Табл.: 2. Формул: 3. Бібл.: 15.

Посохов Ігор Михайлович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Жадан Юлія Володимирівна – аспірант, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Боровиков В. П., Боровиков И. П. STATISTICA® – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows®. М. : Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. 608 с.
Вітлінський В. В., Великоіваненко П. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
Волощук Л. О. Проблеми комплексної оцінки фінансового стану в умовах безпекоорієнтованого управління розвитком підприємства // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 31 травня – 1 червня 2018 р.). Одеса, 2018. С. 117–121.
Зоріна О. А. Методи аналізу фінансових ризиків. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2011. № 2. С. 221–229.
Камерон Э. К., Триведи П. К. Микроэконометрика: методы и их применения. Кн. 2 / пер. с англ.; под науч. ред. Б. Демешева. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 664 с.
Нежинский жиркомбинат в марте запускает новый перерабатывающий завод. URL: https://elevatorist.com/novosti/5696-nejinskiy-jirkombinat-v-marte-zapuskaet-novyiy-pererabatyivayuschiy-zavod
Орлова И. В., Турундаевский В. Б. Многомерный статистический анализ при исследовании экономических процессов : монография. М. : ЮНИТИ, 2014. 326 с.
Посохов І. М. Факторний аналіз фінансового стану корпорацій. Культура народов Причерноморья. 2013. № 262. С. 78–82.
Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія. Харків : ПВПП «СЛОВО», 2014. 499 с.
Посохов І. М. Використання системи показників У. Бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2013. № 3. С. 65–72.
Посохов І. М. Удосконалення нормативної бази фінансово-економічних показників для аналізу ризиків корпоративної діяльності. Економічний часопис XXI. 2013. № 7-8 (1). С. 46–49.
Сошникова Л. А., Тамашевич В. Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике. М. : ЮНИТИ, 1999. 598 с.
Хохлов Н. В. Управление риском. М. : ЮНИТИ, 1999. 239 с.
Чемчикаленко Р. А., Майборода О. В., Ланевський М. Є. Особливості комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 1263–1267.
Шамота Г. М., Малиш Д. О. Дослідження підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 3. С. 271–278.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру