УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інтегрована звітність як джерело оцінки діяльності підприємства
Карпушенко М. Ю., Шахвердян Д. С.

Карпушенко М. Ю., Шахвердян Д. С. Інтегрована звітність як джерело оцінки діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 265–269.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-265-269

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657

Анотація:
Метою статті є аналіз інтегрованої звітності, її призначення та роль у сучасному суспільстві. Інтегрована звітність включає дві складові: фінансову та соціальну. Значущість соціальних і екологічних пріоритетів для керівництва виходить на перший план, оскільки увага і зусилля, прикладені до вирішення соціальних проблем, дають упевненість у тому, що бізнес надійний, стійкий і привабливий. Враховуючи особливу спрямованість інтегрованої звітності, розглянуто інтереси її користувачів та їх інформаційні потреби. Проаналізовано особливості міжнародних стандартів інтегрованої звітності та перелік питань, які вони охоплюють. Розглянуто особливості застосування інтегрованої звітності в Україні, зокрема деталізовано звіт з управління. Визначено можливості розширення та конкретизації звіту з управління з урахуванням цілей користувачів шляхом професійного діалогу між фахівцями із соціальної відповідальності, фінансовими директорами, бухгалтерами й аудиторами в межах самої бізнес-структури.

Ключові слова: інтегрована звітність, соціальна звітність, звіт з управління.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Карпушенко Марія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Шахвердян Давид Сейранович – аспірант, кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрющенко А. І., Рябець І. М. Соціальна відповідальність: теоретико-методологічний аспект аналізу. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. 2009. № 844. Вип. 23. С. 133–135.
Буковинська М. П. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор розвитку бізнесу і суспільства. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 5. С. 8–11.
Гільорме Т. В., Шачаніна Ю. К. Корпоративна соціальна звітність як домінанта інформаційного забезпечення управління підприємством. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 672–677.
Давидюк Т. В. Соціальна звітність як напрям інформування про людський капітал компанії // Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 квітня 2016 р.). Луцьк : ЛуНТУ, 2016. С. 62–65.
Костирко Р., Ліснича Т. Інтегрована звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства. Менеджмент. Підприємництво. 2012. № 24 (1). URL: https://eme.ucoz.ua/publ/zbirniki/24_i_2012/kostirko_r_o_lisnicha_t_v_integrovana_zvitnist_instrument_zabezpechennja_stalogo_rozvitku_suspilstva/33-1-0-247
Международный стандарт интегрированной отчетности. URL: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
Воробей В., Журовська І. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу. Київ : ФОП Костюченко О. М., 2013. 77 с.
Король С. Нефінансова звітність підприємства. Вісник КНТУ. 2011. № 6. С. 102–113.
Методичні рекомендації зі складання Звіту про управління, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру