УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасна концепція регуляторів з організації бухгалтерського обліку
Кирильєва Л. О., Шеховцова Д. Д.

Кирильєва Л. О., Шеховцова Д. Д. Сучасна концепція регуляторів з організації бухгалтерського обліку. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 270–275.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-270-275

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6-047.82(477)

Анотація:
У статті розглянуто діяльність глобальних і національних регуляторів з організації бухгалтерського обліку, фундаторами яких виступають Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що видає Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), і Рада зі стандартів фінансового обліку США, результатом діяльності якої є облікові принципи США (GAAP). Визначено основні характеристики регуляторів обліку США. Досліджено основні завдання регуляторів з організації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні. З’ясовано існування різних моделей переходу на МСФЗ, що характеризують міжнародну стандартизацію обліку, і процеси, пов’язані з нею. Визначено роль національних регуляторів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні та розглянуто їх фундаторів. Проаналізовано завдання та учасників Меморандуму про співробітництво та координацію дій щодо застосування в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведено дослідження основних пунктів Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо вдосконалення деяких положень» як основного регулятивного документа щодо приведення норм національного законодавства з бухгалтерського обліку та звітності у відповідність до положень законодавства Європейського Союзу, що підвищить прозорість фінансової звітності та допоможе отримати достовірну, зіставну облікову інформацію.

Ключові слова: облік, регулятори, міжнародні стандарти фінансової звітності, концепція.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Кирильєва Людмила Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Шеховцова Дарія Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки (пр. Науки, 14, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 р. №1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
Пасько О. В. Збір на підтримку обліку: схема незалежного фінансування регуляторів обліку та аудиту в США. Облік і фінанси. 2013. № 4. С. 60–70.
Голов С. Регулювання бухгалтерського обліку і аудиту в ЄС та виклики для України. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 10. С. 3–13.
Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 408 с.
Пасько О. В. Роль національних регуляторів бухгалтерського обліку в сучасному світі. Облік і фінанси АПК. 2011. № 3. С. 38–50.
Меморандум про співробітництво та координацію дій щодо застосування в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності. 24.02.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002201-12/sp:max10
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями станом на 13.04.2016 р. № 2019-VIІІ). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо вдосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-viii
Ловінська Л. Г., Ястремський О. І. Міжнародні ініціативи щодо методичного забезпечення моніторингу запровадження та дотримання МСФЗ. Наукові праці НДФІ. 2016. № 2. C. 53–61.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру