УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка ефективності бюджетного процесу в Україні
Денисюк О. В.

Денисюк О. В. Оцінка ефективності бюджетного процесу в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 286–291.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-286-291

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.1:338.2(477)

Анотація:
Метою статті є виокремлення складових характеристик «ефективність бюджетного процесу» та ідентифікація деформацій бюджетного процесу в Україні. Надано визначення поняття «ефективність бюджетного процесу». Складові ефективності бюджетного процесу згруповані за принципом універсальності для стадій бюджетного процесу на загальні (ті, що притаманні всім стадіям бюджетного процесу) та специфічні (ті, що характеризують тільки окрему стадію бюджетного процесу). Виокремлено такі деформації бюджетного процесу в Україні: затримки в поданні, розгляді проектів та затвердженні закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); недостатній рівень прозорості процесу та низька активність громадськості у формуванні бюджетних рішень; систематичність більшості порушень бюджетного законодавства; недостатня точність прогнозів макроекономічних і бюджетних показників.

Ключові слова: бюджет, бюджетний процес, стадія, бюджетна процедура, деформація бюджетного процесу, транспарентність.

Табл.: 1. Бібл.: 28.

Денисюк Олександр Васильович

Список використаних у статті джерел

Сідор М. І. Фактори, що впливають на зміст бюджетного процесу в Україні. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». 2015. Вип. 1 (2). С. 68-75.
Філімошкіна І., Панченко М. Напрями вдосконалення бюджетного процесу в Україні. Ринок цінних паперів України. 2013. № 11-12. С. 31-38.
Алексєєва Н. Головні бюджетні процедури: фінансова практика Франції. Ринок цінних паперів України. 2013. № 9-10. С. 29-37.
Науменко І. І. Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України. Правове регулювання економіки. 2014. № 14. С. 245-256.
Богма О. С. Узагальнення методологічних основ концепції стратегічного обліку в управлінні бюджетним процесом. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2017. № 1. С. 56-60.
Бойко С. В., Однорог М. А., Юхименко Я. В. Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 2. С. 309-317.
Макогон В. Д. Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів. Бізнес Інформ. 2017. № 10. С. 314-318.
Mikesell J. L., Ross J. M. State Revenue Forecasts and Political Acceptance: The Value of Consensus Forecasting in the Budget Process. Public Administration Review. 2014. Vol. 74. Issue 2. P. 188-203. DOI: 10.1111/puar.12166.
Винниченко Н. В. Проблеми забезпечення транспарентності бюджетного процесу в Україні. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 3. С. 127-133.
Кириленко О. П. Формування інституційного забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні. Фінанси України. 2017. № 8. С. 80-94.
Леваєва Л. Ю., Кучеренко С. Ю. Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33 (1). С. 350-354.
Бухтіарова А. Г., Купрєєва Я. М. Забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні. Економічний простір. 2018. № 131. С. 128-139.
Guo H., Neshkova M. I. Citizen Input in the Budget Process: When Does It Matter Most? The American Review of Public Administration. 2012. Vol. 43. Issue 3. P. 331-346. DOI: 10.1177/0275074012443588.
Carlitz R. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. Development Policy Review. 2013. Vol. 31. Issue 1. P. 49-67. DOI: 10.1111/dpr.12019.
Бугай Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4287
Мельник В. М., Савастєєва О. М. Ефективність бюджетного процесу: поняття та підходи до аналізу. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2017. № 3 (2). С. 75-81.
Савастєєва О. М. Ризики ефективності бюджетного процесу на рівні об’єднаних територіальних громад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 26 (2). С. 92-95.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-18
Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/928-19
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2246-19
Open Budget Survey 2017 : Ukraine / The International Budget Partnership. URL: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-summary-english.pdf
Звіт. Індекс бюджетної прозорості. Міста / Громадське Партнерство «За прозорі місцеві бюджети». URL: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1550681471.9511.pdf
Звіт. Індекс бюджетної прозорості. ОТГ / Громадське Партнерство «За прозорі місцеві бюджети». URL: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1550681529.4389.pdf
Річні звіти РП / Рахункова палата України. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/32826
Аналітичні звіти / Державна аудиторська служба України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/timeline?&type=posts&category_id=6

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру