УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Податок на доходи фізичних осіб у контексті формування дохідної частини місцевих бюджетів
Мартинюк Г. П., Мартинюк М. А.

Мартинюк Г. П., Мартинюк М. А. Податок на доходи фізичних осіб у контексті формування дохідної частини місцевих бюджетів. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 309–314.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-309-314

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.226.111

Анотація:
Доведено, що визначальну роль в організації оподаткування доходів фізичних осіб та наповненні дохідної частини бюджету відіграють податкові агенти. Констатовано, що податковим агентом можна вважати інфраструктурну інституцію, яка забезпечує комунікацію, координацію перерахування податку на доходи та його декларування від імені платника фізичної особи. Проаналізовано динаміку розміру мінімальної заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб. Сформульовано авторське визначення податку на доходи фізичних осіб. Розкрито роль та значення податку на доходи фізичних осіб у механізмі наповнення місцевих бюджетів. Запропоновано авторський підхід до розподілу податку на доходи фізичних осіб до бюджетів з урахуванням показників площі, чисельність жителів та кількість працюючих.

Ключові слова: місцевий бюджет, податковий агент, податок на доходи фізичних осіб, фіскальні показники, розподіл податку.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Мартинюк Галина Петрівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра фінансів і кредиту, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]
Мартинюк Михайло Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)

Список використаних у статті джерел

Добош Н. М., Данилків Х. П., Гориславець П. А. Формування доходів об’єднаних територіальних громад в умовах удосконалення податкового законодавства. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Т. 28. № 4. С. 46–51.
Доходи бюджету України: відомості. Ціна держави. URL: http://cost.ua/budget/revenue
Лободіна З. М. Податок на доходи фізичних осіб як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток держави. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2017. № 6. С. 52–57.
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Сафонова О. Д. Податкова система України: сучасний стан та вплив на економіку країни. Економіка харчової промисловості. 2013. № 3. С. 13–17.
Сибірянська Ю. В. Принцип рівності платника та його реалізація через оподаткування громадян податком на доходи фізичних осіб. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4501
Ткаченко Н. М., Ільєнко Н. О. Податок на доходи фізичних осіб, його системне зростання та вплив на рівень життя населення. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2. С. 113–120.
Тулуш Л. Д. Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2016. Вип. 89 (2). С. 28–44.
Ярема Б. П., Кекош І. Г. Удосконалення процесу справляння податку на доходи фізичних осіб у сьогоднішніх реаліях. Молодий вчений. 2018. № 10 (2). С. 899–903.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру