УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Шахрайство із платіжними картками: сучасний стан і заходи протидії
Колодізєв О. М., Коцюба О. В.

Колодізєв О. М., Коцюба О. В. Шахрайство із платіжними картками: сучасний стан і заходи протидії. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 315–321.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-315-321

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.717.11

Анотація:
Активний розвиток платіжних систем і поява електронних грошей зумовили підвищення попиту на використання платіжних карток для здійснення фінансових операцій. Це сприяє зниженню «тінізації» економіки. У статті розглянуто динаміку обсягів операцій із платіжними картками. Деякі країни світу мають даний показник, наближений до 90%. За результатами аналізу було визначено, що найбільш поширеною операцією із платіжними картками в Україні є зняття готівки. Одним із мотивів зберігати гроші в готівковій формі є високий рівень шахрайства із платіжними картками. Найбільш поширеними видами злочинів із платіжними картками є скімінг, трапінг, фішинг та IVR-шахрайство. Для того, щоб змінити ситуацію, необхідно поширювати інформацію серед населення щодо нерозголошення приватної фінансової інформації, а також посилювати стандарти якості безпеки даних платіжних карток, емітованих вітчизняними банками згідно із вимогами PCI DSS.

Ключові слова: платіжна картка, платіжна система, шахрайство із платіжними картками.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 11.

Колодізєв Олег Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Коцюба Олена Володимирівна – аспірант, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Кравчук В., Прем’єрова О. Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання / Аналітичний звіт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Київ : АДЕФ-Україна, 2012. 60 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2012/cards/IER_ukr.pdf
Statistics on payment, clearing and settlement systems in CPMI countries / Bank of International Settlements. URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d172.pdf
Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/
Ельченко О. В 2019 году усилится риск перехвата мошенниками «финансового номера» телефона. URL: https://enovosty.com/news-finance/full/3101-v-2019-godu-usilitsya-risk-perexvata-moshennikami-finansovogo-nomera-telefona-ekspert
Нацбанк розповів про збитки від шахрайства з платіжними картками. URL: https://24tv.ua/natsbank_rozpoviv_pro_zbitkiv_vid_shahraystva_z_platizhnimi_kartkami_n1104240
Кірєєва К. Світовий досвід використання банківських платіжних карток із чіпами. Вісник НБУ. 2011. № 8. С. 41–44.
Харчук М. В. Аналіз масштабів та основні напрями мінімізації ризиків шахрайства членів міжнародних платіжних систем. Ефективна економіка. 2013. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2120
Офіційний сайт ПАТ «ТАСКОМБАНК». URL: https://tascombank.ua/content/view/259/58/lang,ukrainian/
Бакай О. В., Брич Т. Б., Лах Ю. В. Технології захисту банківських міжнародних платіжних карток. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/21472/1/34-184-187.pdf
Петрущак В. Пластикові небезпеки. URL: http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2017/08/21/25702/
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру