УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Напрями інтеграційної діяльності країн ШОС
Мірошниченко Т. М.

Мірошниченко Т. М. Напрями інтеграційної діяльності країн ШОС. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 32–36.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-32-36

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.923:061.1ШОС

Анотація:
Мета даної роботи полягає в дослідженні напрямів інтеграційної діяльності Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на основі аналізу її основоположних документів та результатів діяльності країн-членів. У роботі показано, що в новітній період у межах організації формуються нові напрямки, проекти та механізми економічного співробітництва, що мають потенціал впливу на глобальну економіку. Аргументується, що економічні результати діяльності ШОС для країн-членів обумовлені, перш за все, великим творчим потенціалом економічної самодостатності організації за рахунок наявності замкнутого циклу виробників і споживачів, який формує величезний резерв її економічного розвитку в цілому і кожного її окремого члена зокрема. Робиться висновок, що основні економічні результати країн-членів пов’язані з торгівлею, енергетичним співробітництвом, створенням сприятливого інвестиційного клімату, регіональним поділом праці. Однак нерівномірність економічного потенціалу країн-членів породжує диспропорції та сприяє виникненню проблем унаслідок їх сировинної орієнтації, низького фінансового запасу міцності, нерозвиненості інститутів сучасного ринку, а також, у результаті ослаблення останнім часом інтересу лідера організації ? Китаю – до вузького євразійського співробітництва.

Ключові слова: Шанхайська організація співробітництва, економічні результати діяльності, євразійське співробітництво.

Табл.: 1. Бібл.: 9.

Мірошниченко Тетяна Миколаївна – викладач, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (15.06.2001). URL: http://infoshos.ru/ru/?id=37
Деловой совет ШОС. Энергетический клуб. ШОС: каким ему быть? URL: http://bc-sco.org/?level=8&id=29&lng=ru
Довгаль О. А. Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.01. Харків, 2006. 35 с.
Довгaль О. A. Світогосподарська взаємодія в інтегрованому глобальному світі: специфіка та динаміка // Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : колективна монографія / за ред. проф. А. П. Голікова, проф. О. А. Довгаль. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. с. 48–61.
Душанбинская декларация ШОС (28.08.2008). URL: http://infoshos.ru/ru/?id=39
Хартия Шанхайской организации сотрудничества (07.06.2002). URL: http://infoshos.ru/ru/?id=33
Aris S. Eurasian Regionalism. The Shanghai Cooperation Organisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
Aris S. The Shanghai Cooperation Organization: ‘Tackling the Tree Evils’. A Regional Response to Non-traditionsl Security Challenges or an Anti-Western Bloc? Europe-Asia Studies. 2009. Vol. 61. No. 3. P. 460–478.
Gatev I., Diesen G. Eurasian encounters: the Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organisation. European Politics and Society. 2016. Vol. 17. Issue 1. P. 133–150.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру