УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні та законодавчо-нормативні засади організації контролю діяльності кредитних спілок в Україні
Мохняк В. С.

Мохняк В. С. Теоретичні та законодавчо-нормативні засади організації контролю діяльності кредитних спілок в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 343–349.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-343-349

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6:334.732.2

Анотація:
Метою статті є дослідження класифікаційних ознак видів контролю відповідно до специфіки діяльності кредитних спілок, визначення об’єктів, суб’єктів контролю та контрольних дій під час перевірок кредитних спілок України. Як показує аналіз результатів діяльності кредитних спілок, більшість проблем у їх діяльності виникали через недостатність контролю за діяльністю таких фінансових структур з боку держави та органів управління. Проаналізовано економічний зміст поняття «контроль», розглянуто класифікацію видів контролю, вимоги до проведення контролю у кредитних спілках згідно з чинним законодавством України та Міжнародних стандартів аудиту. Запропоновано класифікацію видів контролю за діяльністю кредитних спілок; узагальнено систему контролю кредитних спілок; виділено напрямки контролю з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо кредитних спілок; визначено основні напрямки та етапи процесу зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок.

Ключові слова: контроль, кредитна спілка, види контролю, суб’єкти контролю, об’єкти контролю, аудит

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Мохняк Володимир Степанович – старший викладач, кафедра обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Партин Г. О., Пилипенко Л. М. Термінологічний словник. 2-ге вид., доопр. і допов. Львів : Видавництво «Львівської політехніки» ; ПП НВФ «Біарп», 2012. 632 с.
Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології) : монографія. Київ : КДТЕУ, 1998. 371 с.
Костирко Р. О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія та організація : монографія. Луганськ : СНУ, 2010. 727 с.
Воронко Р. М. Контроль у системі споживчої кооперації України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. 448 с.
Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р. № 2908-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : затв. Розпорядженням ДКРРФПУ від 25 грудня 2003 р. № 177. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0069-04
Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту : затв. Рішенням Аудиторської палати України від 01.11.2012 р. № 260/6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr_02230-12
Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики / пер. з англ. Київ : ТОВ «ІАМЦ АУ «Статус», 2006. 1152 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру