УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Типологізація фінансових ризиків як основа організації їх страхового захисту
Панченко О. І.

Панченко О. І. Типологізація фінансових ризиків як основа організації їх страхового захисту. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 350–357.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-350-357

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 36:368.81

Анотація:
Метою статті є розкриття економічної сутності фінансових ризиків та обґрунтування їх типології як основи організації страхового захисту. Розкрито особливості класифікації фінансових ризиків у сучасних умовах, які пов’язані з неоднозначністю та відсутністю загальновизнаної та вичерпної класифікації фінансових ризиків, що призводить до формування суперечливих способів управління ризиками та їх наслідкам, особливо при організації їх страхового захисту. Проаналізовано різні підходи щодо поділу фінансових ризиків і встановлено, що фінансові ризики є складовою підприємницьких ризиків і поділяються на похідні та прямі ризики, а також на чисті та спекулятивні, залежно від наслідків ризиків і можливості їх страхування. Обґрунтовано типологію фінансових ризиків на основі поділу підприємницької діяльності на різні сфери. Надано характеристику фінансових ризиків суб’єктів господарювання (крім фінансового ринку) та видів фінансових ризиків фінансових посередників. При цьому здійснено поділ фінансових ризиків на ті, що властиві обом сферам діяльності та кожній окремо.

Ключові слова: фінансові ризики, страхування, типологія ризиків, підприємницькі ризики, фінансові посередники, «чисті» ризики, «спекулятивні» ризики.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Панченко Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия. Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2004. 720 с.
Говорушко Т. А. Страхові послуги : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : ЦУЛ, 2008. 344 с.
Диба М. І. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 635. С. 22–28.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под. ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. М. : Альпина Паблишер, 2003. 786 с.
Клапків М. С. Методи ідентифікації фінансових ризиків. Фінанси України. 2000. № 1. С. 39–46.
Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : монографія. Тернопіль : Економічна думка ; Карт-бланш, 2002. 570 с.
Корж Н. В. Методи управління фінансовими ризиками. Траектория науки. 2016. Т. 2. № 10. С. 1.1–1.6. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/metodi-upravlinnya-finansovimi-rizikami
Костецький В. В., Бутов А. М. Напрями побудови системи управління фінансовими ризиками на підприємстві. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 1. С. 60–66.
Руда Р. В. Фінансовий ризик: макроекономічні та мікроекономічні причини виникнення. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. № 2. С. 139–141.
Страхові послуги : підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова та ін. Київ : КНЕУ, 2007. 464 с.
Черничко Т. В. Фінансові та кредитні відносини в системі економічних відносин. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.11. С. 263–267.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру