УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні тенденції розвитку конкуренції та монополізації на вітчизняному страховому ринку
Временко Л. В., Деркач К. І.

Временко Л. В., Деркач К. І. Сучасні тенденції розвитку конкуренції та монополізації на вітчизняному страховому ринку. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 358–364.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-358-364

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368.91.009.12

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану, існуючих тенденцій щодо конкуренції та монополізації на вітчизняному страховому ринку. Представлено результати проведеного аналізу конкуренції та монополізації вітчизняного ринку з видів страхування, інших, ніж страхування життя, та питомої ваги окремих видів ризикового страхування на основі надходжень валових страхових премій як основного показника діяльності страхової компанії. Визначено, що концентрація ринку страхування іншого, ніж страхування життя, помірна, оскільки на ТОП 20 компаній припадало 50% зібраних страхових премій у 2017 р., проте страховий ринок України має тенденцію до укрупнення, а, відповідно, і до монополізації. Розглянуто проблеми, які виникають при проведенні аналізу за рівнем концентрації страхового ринку. Запропоновано авторський підхід до класифікації страхових компаній за видами страхування з огляду отриманих страхових премій. Перспективи подальших досліджень лежать у розробці методичних рекомендацій щодо оцінки конкурентного середовища страхового ринку з обґрунтуванням бази розрахунку за окремими його сегментами.

Ключові слова: конкуренція, монополізація, концентрація, страховий ринок, укрупнення.

Рис.: 5. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 12.

Временко Людмила Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]
Деркач Катерина Ігорівна – магістрант, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.
Бойко Л. О. Ступінь монополізації страхового ринку України та його вплив на основні показники діяльності. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. № 2. С. 163–168.
Временко Л. В., Мужилівський В. В. Конкуренція та монополізація у галузі недержавного обов'язкового страхування в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. Вип. 135. С. 8–11.
Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 283 с.
Зоря С. П. Особливості конкуренції на страховому ринку України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 4. С. 274–279.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). URL: https://www.nfp.gov.ua/
Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123332
Пономарьова О. Б., Перетятько А. В., Дегтярьова С. С. Аналіз конкурентоспроможності страхових компаній України. Молодий вчений. 2016. № 12. С. 843–846. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/202.pdf
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. № 2210-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
Форіншурер: страхування. URL: https://forinsurer.com/
Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах. Економіка України. 2011. № 7. С. 37–48.
Шолойко А. С. Ринок страхування життя в Україні та його інфраструктура. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 32–36.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру