УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегія ризикозахищеності сільськогосподарських підприємств
Бездітко О. Є.

Бездітко О. Є. Стратегія ризикозахищеності сільськогосподарських підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 373–378.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-373-378

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.43:631.1

Анотація:
Мета статті полягає в розробці стратегічного плану управління ризиками задля забезпечення стабільного доходу сільськогосподарських підприємств. Установлено, що методологічними принципами стратегії ризикозахищеності слід вважати: інтегрованість із загальною системою управління підприємством; комплексний характер формування управлінських рішень; динамізм управління за відхиленнями; орієнтацію на стратегічні цілі розвитку; варіантність вибору управлінських рішень. Акцентовано, що стратегія ризикозахищеності підприємства має бути спрямована на вирішення таких основних завдань: безпечний сталий розвиток підприємства; безпечне формування достатнього обсягу ресурсів; створення умов для досягнення максимальної прибутковості за допустимого рівня ризику; мінімізація сукупного ризику, пов’язаного з функціонуванням підприємства; забезпечення підтримуваної економічної рівноваги підприємства у процесі його розвитку. Здійснено SWOT-аналіз безпеки діяльності підприємства. Побудовано багатофакторну матрицю стратегій управління ризиками підприємства на прикладі конкретного досліджуваного підприємства Житомирської області.

Ключові слова: стратегія, ризикозахищеність, матриця, сільськогосподарське підприємство, управління ризиками.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Бездітко Олена Євгенівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра менеджменту організацій ім. М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бездітко О. Є. Управління ризиками сільськогосподарських підприємств: дис. …канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2013. 185 с.
Вітлінський В. В., Великоіваненко Т. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с.
Камінський А. Б. Концептуальні підходи до вимірювання фінансових ризиків. Фінанси України. 2006. № 5. С. 78–85.
Корецький М. Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці : монографія. Київ : УАДУ, 2002. 260 c.
Кравченко В. А. Сучасні стандарти ризик-менеджменту: основа дієвої системи управління маркетинговими ризиками компанії. Маркетинг в Україні. 2007. № 5. С. 36–40.
Лайко П. А., Пущак С. Д. Страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. 318 с.
Пікус Р. В. Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2011. № 126. С. 15–19.
Старостіна А. О., Кравченко В. А. Міжнародні маркетингові дослідження та управління ризиками – важливі чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2011. № 26. С. 14–26.
Статистичний щорічник України / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Чепурко В. В. Экономический риск аграрного производства: теория, методы оценки, управление : монография. Симферополь : Таврия, 2000. 308 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру