УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічний аналіз галузі в ході диверсифікації діяльності підприємства
Гарафонова О. І., Воронець Д. О.

Гарафонова О. І., Воронець Д. О. Стратегічний аналіз галузі в ході диверсифікації діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 379–384.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-379-384

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.12.017

Анотація:
У статті представлено зміст основних складових аналітичної та методичної підтримки процесу стратегічного аналізу галузі в ході диверсифікації діяльності підприємства. Також наведено розроблений алгоритм процесу стратегічного аналізу галузі, спрямованого на виявлення конкурентних переваг у ході диверсифікації діяльності підприємства. Даний процес розділений на п’ять етапів: збір інформації по галузі (ринку) та формування резюме по кожному підприємству; виявлення ключових (специфічних) характеристик діючих підприємств; формування квадрантів по ключових характеристиках конкурентів галузі (квадранти конкурентних переваг); побудова таблиці конкурентних переваг; прогнозування розвитку галузі. Використання належного аналітичного та методичного забезпечення процесу стратегічного аналізу галузі в ході диверсифікації діяльності підприємства, розгляду найбільш універсальних складових якого присвячено цю статтю, є одним із вагомих факторів забезпечення успіху інноваційного розвитку компанії.

Ключові слова: аналіз галузі, стратегія, диверсифікація діяльності підприємства, стратегічний менеджмент.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Гарафонова Ольга Іванівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Воронець Дмитро Олександрович – здобувач, кафедра менеджменту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / пер. с англ. СПб. : Питер, 1999. 416 с.
Бурцева Т. А., Ніконова Н. В. Маркетинговий аналіз потенційних можливостей підприємства. Маркетинг. 2006. № 2. С. 26–35.
Дуленко В. В., Селіванова Ю. В. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу в сфері телекомунікацій. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2014. Т. 2. № 6. C. 96–102.
Кузнєцова І. О., Кюне О. О. Стратегічний аналіз галузі як інструмент визначення загроз економічній безпеці підприємств хлібопродуктів. Економічний аналіз. 2016. Т. 23. № 2. С. 73–78.
Мочона Л. Г. Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві. Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 406–414.
Райковська І. Т. Зміст стратегічного аналізу в сучасному ринковому середовищі. Інтернаука. Cерія «Економічні науки». 2017. № 1 (1). С. 73–79.
Друкер П. Энциклопедия менеджмента / пер. с англ. М. : ИД «Вильямс», 2004. 432 с.
Porter M. E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review. 2008. Vol. 86. Issue 1. P. 78–93.
Koch R. The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less. Currency, 1999. 336 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру