УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу
Стрілець В. Ю.

Стрілець В. Ю. Зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 44–50.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-44-50

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.63

Анотація:
Метою статті є розробка науково-методичного підходу до дослідження світового досвіду кредитування малого підприємництва крізь призму актуальних для України перешкод доступу до боргового фінансування. У роботі узагальнено основні перешкоди, які стримують суб’єктів малого бізнесу щодо взяття кредитів. Проведено дослідження зарубіжного досвіду кредитного забезпечення розвитку малого бізнесу за критеріями оцінки з позицій визначення проблемних точок кредитування в Україні. Проаналізовано частку короткострокових кредитів у структурі кредитного портфеля країн – членів ЄС. Визначено релевантність різних видів кредитних послуг у діяльності суб’єктів малого бізнесу країн ЄС-28. Здійснено порівняння показників індексу отримання кредиту в Україні та за кордоном у 2018 р. Науковою новизною статті є науково-методичний підхід до аналізу зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу з позицій визначення проблемних точок, що дозволив визначити особливості кредитного забезпечення зарубіжних країн (пріоритетність окремих видів кредитних послуг; строковість та тенденції змін у вартості кредитів; проблемні аспекти отримання боргового фінансування під заставу та ін.).

Ключові слова: розвиток малого бізнесу, кредитне забезпечення розвитку, мале підприємництво, зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу, фінансування малого бізнесу.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Стрілець Вікторія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах. Регіональна економіка. 2013. № 1. С. 171–177.
Калініченко Л. Л., Мусіяка Л. В. Роль банківського кредитування у розвитку малого бізнесу в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 325–329.
Панцир С., Когут А. Політика підтримки МСБ: доступ до фінансово-кредитних ресурсів. Київ, 2015. 17 с.
Пукало О. П. Зарубіжний досвід розвитку та підтримки малого підприємництва та його використання в Україні. Управління розвитком. 2017. № 3-4. C. 108–114.
Труш Є. І. Міжнародний досвід з кредитування малого підприємництва та його адаптація до особливостей національної економіки. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2013. № 4. С. 104–107.
Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах Українського ринку. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 6. C. 96–105.
Economy Profile of Ukraine: Doing Business 2019 Indicators. URL: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf
Financing SMEs and Entrepreneurs 2018: An OECD Scoreboard. URL: https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2018-en
Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). Analytical Report 2018. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32781

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру