УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості системи управління корпоративними правами держави в Україні
Митрофанова А. С., Решетняк Н. Б.

Митрофанова А. С., Решетняк Н. Б. Особливості системи управління корпоративними правами держави в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 63–68.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-63-68

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334.723

Анотація:
Метою статті є розкриття сутності та особливостей, а також аналіз сучасного становища та проблем управління державними корпоративними правами в Україні. Охарактеризовано сучасні тенденції обсягу та структури корпоративних прав держави за видами господарських товариств. Розкрито сутність та особливості, а також проаналізовано проблеми системи управління державними корпоративними правами в Україні, які полягають у: складній системі органів державної влади з корпоративного управління; несприятливій структурі корпоративних прав; вадах дивідендної політики держави; конфлікті регуляторних та управлінських функцій держави; розмиванні частки держави в результаті додаткової емісії акцій та ін. Виявлено супутні негативні макроекономічні та мікроекономічні фактори, що ускладнюють діяльність підприємств з державною часткою. Надано оцінку існуючим підходам до вирішення проблем у сфері управління корпоративними правами держави, а також запропоновано додаткові заходи з підвищення ефективності цього процесу, які полягають у розробці стратегії управління корпоративними правами держави, виборі певної моделі та втіленні її принципів, а також у посиленні соціальної складової у визначенні критеріїв ефективності функціонування підприємств та системи управління корпоративними правами держави в цілому.

Ключові слова: корпоративні права держави, Фонд державного майна України, господарські товариства, управління корпоративними правами держави.

Табл.: 1. Бібл.: 10.

Митрофанова Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Решетняк Наталія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави» від 11.02.2004 р. № 155. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-п
Кравцова І. В. Управління державними корпоративними правами: іноземний досвід та використання його у вітчизняній практиці // Перспективи освіти в науці та технології – 2010 : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (07–15 листопада 2010). Польща, 2010. Том 8. С. 24–26.
Лех І. А. Проблеми управління державними корпоративними правами у промисловості України // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : зб. тез за матеріалами VІІІ наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників (м. Львів, 26–31 березня 2012 р.). Львів, 2012. С. 24–25. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15689/1/9-Lekh- 24-25.pdf
Майстер А. Ефективне управління державними корпоративними правами в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Рннок цінних паперів України. 2014. № 1-2. С. 47–54.
Муха Р. А. Сучасні проблеми функціонування акціонерних товариств з державною часткою власності // Майбутні дослідження – 2014 : зб. тез. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. Болгарія, Софія : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. Том 7. Економіка. С. 81–82.
Муха Р. А. Управління державними корпоративними правами в господарських товариствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Рівне, 2012. 20 с.
Офіційний сайт Фонду державного майна України. URL: http://www.spfu.gov.ua/ru/documents/docs-list/spf-management-Reestr-korporativnih-prav.html?page=2&per-page=10
Порошенко П. О. Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. yаук : 12.00.07. Одеса, 2002. 18 с.
Солов’ян Ю. Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 121-122. С. 103–108.
Федоренко А. В. Управління державними корпоративними правами. Економіка і прогнозування. 2014. № 4. С. 23–37.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру