УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Роль смарт-спеціалізації в розвитку підприємницького потенціалу сільських територій
Ракович О. І.

Ракович О. І. Роль смарт-спеціалізації в розвитку підприємницького потенціалу сільських територій. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 69–74.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-69-74

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.332.1

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні використання механізму смарт-спеціалізації в розвитку підприємницького потенціалу сільських територій. За результатами аналізу теоретико-методологічних підходів до смарт-спеціалізації встановлено, що в процесі її використання суб’єкти-підприємці набувають знань, компетенцій, досвіду в частині розробки стратегій, планів, програм, проектів, подання грантових пропозицій. Запропоновано та обґрунтовано модель взаємодії суб’єктів підприємництва сільських територій із суб’єктами регіонального розвитку з використанням підходу смарт-спеціалізації з метою оцінки підприємницького потенціалу сільських територій, визначення конкурентних переваг регіону для розвитку видів діяльності, які мають інноваційний потенціал. Алгоритм формування цілей-результатів стратегічного розвитку підприємництва сільських територій України дозволяє здійснювати адаптацію методик процесів стратегічного планування до особливостей розвитку регіону, локальних територіальних сегментів (сільських територій) та підприємницьких організацій. Залучення локальних агентів підприємництва до розробки стратегій розвитку сільських територій забезпечить формування баз даних про підприємницький потенціал цих територій із конкретизацією підприємницьких структур, які формують цей потенціал. Подальші наукові дослідження доцільно здійснювати в контексті обґрунтування інтелектуалізації систем управління розвитком сільських територій та використання смарт-спеціалізації в інтеграції систем територіального, галузевого та адміністративного менеджменту.

Ключові слова: смарт-спеціалізація, підприємницький потенціал сільських територій, інтелектуалізація управління локальними територіальними системами.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 14.

Ракович Олександр Іванович – аспірант, кафедра менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Постанова КМУ «Про затвердження порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегій і плану заходів» від 11 листопада 2015 р. № 931 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 959 від 14.11.2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-п#n8
SMART. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART
Greenwood R. G. Management by Objectives: As Developed by Peter Drucker, Assisted by Harold Smiddy. The Academy of Management Review. 1981. Vol. 6. No. 2. P. 225–230.DOI: 10.2307/257878.
Музиченко-Козловський А. В. Управління за цілями як інноваційна модель розвитку підприємства. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12869/1/019_Upravl%D1%96nnja%20za%20c%D1%96ljam_109_113_714.pdf
Doran G. T. There is S.M.A.R.T. a way of writing goals and objectives of leadership. Management Overview. 1981. Vol. 70. Issue 11. P. 35–36. URL : https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1459599
Губені Ю. Е. Сучасні методи у бізнес-плануванні. Економіка АПК. 2011. № 6. С. 90–93.
Бізнес-план – формальність чи необхідність? URL: http://forbes.net.ua/ua/explain/startup_and_business/1363395-biznes-plan-formalnist-chi-neobhidnist
Амоша О., Лях О., Солдак М., Череватський Д.. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціаліазції: приклад сатропромислових шахтарських регіонів України. Журнал європейської економіки. 2018. Том 17. № 3. С. 310–344. URL: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/download/1341/1327
Смарт-спеціалізація є обов’язковою у системі стратегічного планування регіонального розвитку // Мінрегіон. REGIONET. 18.02.2019. URL: https://regionet.org.ua/ua/Smartspetsializatsiya_e_obovyazkovoyu_y_sustemi_strategichnogo_planyvannya_regionalnogo_rozvutky_Minregion_2634653.html#page_title
Дослідження рівня використання економічного потенціалу регіону : монографія / за ред. Семенова В. Ф., Руденко О. І. Одеса : Одеський національний економічний університет, 2012. 150 с.
Чорний Р. С. Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку просторових форм організації українського суспільства в контексті використання трудового потенціалу : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05. Миколаїв, 2014. 597 с.
Allen K., Hull C., Yuill D. Options in Regional Incentive Policy. Glasgow : University of Stratechlyde, Centre for the Study of Public Policy, 1978. 48 p.
Armstrong H., Armstrong M., Taylor J. Regional Economics and Policy. Wiley, 2000. 437 p.
Для розвитку українських регіонів використовуватимуть інструменти смарт-спеціалізації. Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру