УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Парадигма, моделі та механізми активізації інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання
Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю.

Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Парадигма, моделі та механізми активізації інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 75–83.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-75-83

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.322

Анотація:
Досліджено стан інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання України в умовах обмеженості джерел фінансування. Обґрунтовано парадигму активізації інвестиційної діяльності підприємств в умовах системної кризи та падаючих ринків, в якій виявлено чинники, що стримують розвиток і капіталізацію підприємств у сучасних умовах; позначено передумови функціонування підприємств. Метою парадигми обрано розвинену промисловість з Industry 4.0, а також концентрацію внутрішніх джерел і ресурсів розвитку. За методологію прийнято тріалектіку і концепцію трьох сил. Обґрунтовано концептуальні умови реалізації парадигми: побудова в Україні сучасної, розвиненої індустріально-аграрної держави з кардинальним зростанням інвестицій, внутрішніми джерелами розвитку, переважно внутрішнім кредитом. Сформульовано принципи розвитку і капіталізації підприємств. Запропоновано механізми реалізації парадигми активізації інвестиційної діяльності підприємств. Розглянуто переваги та недоліки виробничо-фінансової та кредитно-емісійної моделей інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Обґрунтовано доцільність використання кредитно-емісійної моделі фінансування великих інвестиційних проектів.

Ключові слова: парадигма активізації інвестиційної діяльності підприємств, падаючі ринки, виробничо-грошова модель інвестування, кредитно-емісійна модель інвестування, розвиток суб’єктів господарювання.

Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 30.

Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, відділ проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия : в 2-х томах. М. : Эксмо, 2007. 864 с.
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 453 с.
Гэлбрейт Дж. К. Экономическая теория и цели общества / пер. с англ. М. : Прогресс, 1979. 406 с.
Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество / пер. с англ. Л. Я. Розовского и др. М. : Прогресс, 1969. 480 с.
Druker P. F. The New Sosiety. The Anatomy of Industrial Order. New York : Harper, 1950. 362 p.
Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке / пер. с англ. М. : ИД «Вильямс», 2001. 273 с.
Белл Д. Грядущее индустриальное общество / пер. с англ. М. : Академия, 1999. 788 с.
Kuznets S. Economic Development, the Family, and Income Distribution. Selected essays. Cambridge : CambridgeUniversity Press, 1989. 463 p.
Kuznets S. Notes on Take-off. In: The Economics of Take – off into Sustained Growth : Proceeding of a Conference held by the International Economic Association / еdited by W.W. Rostow. London : The Macmillan Press Ltd, 1963. P. 22–43.
Tobin J., Jackson P. M. Policies for Prosperity: Essays in a Keynsian Made. Brighton : Mit Press, 1989. 552 p.
Marcowitz H. M. Foundations of Portfolio Theory. Journal of Finance. 1991. Vol. 46. No. 2. P. 469–477.
Blasi J. R., Kruse D. L., Markowiz H. M. Risk and Lack of Diversification under Employee Ownership and Shared Capitalism. In: Shared Capitalism at Work: Employee Ownership, Profit and Gain Sharing, and Broad-based Stock Options. Chicago : University of Chicago Press, 2010. URL: https://www.nber.org/papers/w14229
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. Київ : НВЦ НВУВ, 2009. 687 с.
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) / Лібанова Е. М., Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін. Київ : НАН України, 2015. 363 с.
Промисловість України 2014–2016: Невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови : наукова доповідь / ред. кол. О. І. Амоша, І. П. Булєєв, Ю. С. Залознова. Київ : ІЕП НАН України, 2017. 534 с.
Брюховецька Н. Ю., Коритько Т. Ю., Бриль І. В. Оцінювання інвестиційної активності підприємств за критерієм доданої вартості // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. пр. Київ : ІЕП НАНУ, 2016. С. 28–40.
Булеев И. П. Экономика Украины на современном этапе: институциональный аспект. Вісник економічної науки України. 2015. № 1. С. 26–34.
Брюховецкий Я. С. Механизм и функции экономических институтов при целевом кредитовании инвестиционных проектов повышения интеллектуализации промышленных предприятий // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. праць. Київ : ІЕП НАНУ, 2015. С. 172–185.
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 384 с.
Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. М. О. Кизима, Ю. Б. Іванова. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2013. 280 с.
Катасонов В. Ф. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». М. : Ин-т русской цивилизации, 2015. 1120 с.
World Development Indicators – 2018. URL: https://data.worldbank.org/products/wdi
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Шабунін В. Величезні суми: скільки щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію. URL: https://24tv.ua/skilki_ukrayina_shhoroku_vtrachaye_cherez_bezdiyalnist_vladi_ta_koruptsiyu_shokuyuchi_tsifri_n1077330
Скаршевский В. На чем держалась экономика Украины 2014–2019 гг.? URL: https://www.youtube.com/watch?v=jNoIxrO69fI
Аганбегян А., Ершов М. О связи денежно-кредитной и промышленной политики в деятельности банковской системы России. Деньги и кредит. 2013. № 6. С. 3–11.
Бадасян П., Исаков А., Хазанов А. Современная денежно-кредитная политика: обоснованная критика или типичные заблуждения экспертного сообщества? Вопросы экономики. 2015. № 6. С. 128–142.
Глазьев С. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? М. : Книжный мир, 2016. 640 с.
Кудрин А., Горюнов Е., Трунин П. Стимулирующая денежно-кредитная политика: мифы и реальность. Вопросы экономики. 2017. № 5. С. 5–28.
Дискуссии о денежно-кредитной политике и состояние экономики: в поисках конструктивной критики / Могилат А., Ачкасов Ю., Егоров А., Климовец А., Донец С. Вопросы экономики. 2016. № 5. С. 25–43.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру