УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Дослідницька програма інституціонального розвитку людського капіталу
Коломієць В. М.

Коломієць В. М. Дослідницька програма інституціонального розвитку людського капіталу. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 8–13.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-8-13

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3:331.101.262

Анотація:
Для гармонійного формування національної економіки потрібні теоретичне обґрунтування та практичні механізми інституціонального розвитку людського капіталу, що зорієнтують бізнес та владу на досягнення та дотримання оновлених правил і норм. Необхідність застосування нових інструментів та практичних механізмів інституціонального розвитку людського капіталу обумовили мету статті – формулювання дослідницької програми інституціональної системи розвитку людського капіталу. Як методологічну основу для розробки проблем формування людського капіталу використано методи неоінституціоналізму та нової інституціональної економіки. Інституціональна дослідницька програма розвитку людського капіталу складається з твердого ядра, що сформовано сукупністю фундаментальних діючих і гіпотетичних базових інститутів, а також тих інститутів, що народжуються і зміст яких трансформується поступово. Друга складова дослідницької програми утворює «захисний пояс», який оточує «тверде ядро» і складається з допоміжних гіпотез, модифікованих відповідно до потреб утримання цілісності дослідницької програми та її захисту. Практичного значення інституціональна дослідницька програма розвитку людського капіталу набуває для формування ефективного механізму підйому національної економіки. У подальших наукових пошуках доцільно розробити дієві шляхи подолання перешкод на шляху реалізації розробленої програми.

Ключові слова: людський капітал, інституціональний розвиток, інституціональна теорія, економіка знань, дослідницька програма.

Табл.: 1. Бібл.: 16.

Коломієць Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів та економічної безпеки, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул. Лазаряна, 2, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Radieva M. Institutional modernization of the Global economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 5. P. 283–290. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-283-290
Ткач А. А. Институциональные трансформации экономических систем // Трансформаційні процеси в економіці України: інституціональний контекст: монографія / за ред. М. М. Радєвої. Мелітополь: Колор Принт, 2018. С. 71–136. DOI: https://doi.org/10.32901/978-966-2489-64-4/2018
Mahmood H. Human resource, financial market development and economic growth in Saudi Arabia: a role of human capital. Economic Annals-XXI. 2018. Vol. 169. Issue 1-2. P. 31–34. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V169-06
Siddiqui A. The Human Capital and Economic Growth Nexus: in East and South Asia. Applied Economics. 2016. Vol. 49. Issue 28. Р. 2697–2710. DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1245841
Ali M., Egbetokun A., Memon M. Human Capital, Social Capabilities and Economic Growth. Economies. 2018. No. 6 (2). Р. 1–18. DOI: https://doi.org/10.3390/economies6010002
Вільямсон О. Е. Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів. Київ : Артек, 2001. 472 с.
North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. England: Cambridge University Press, 1990. URL: https://books.google.fr/.../Institutions_Institutio
Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / пер. с англ. М. : Дело, 2003. 464 с.
Богданов Р. І. Інституціональні можливості узгодження економічних інтересів у системі економічної безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 11. C. 42–47. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-11_0-pages-42_47.pdf
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. М. : ТЕИС, 2002. 591 с.
Коуз Р. Г. Нобелівська лекція (1991): Інституціональна структура виробництва / за ред. О. Е. Вільямсона, С. Дж. Вінера / пер. з англ. А. В. Куликова; наук. ред. пер. В. П. Кузьменко. Київ : А. С. К., 2002. С. 308–319.
Веблен Т. Теория праздного класса. М. : Прогресс, 1984. 367 с.
Якубенко В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці : монографія. К. : КНЕУ, 2004. 252 с.
Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського. Київ : Основи, 1998. 854 с.
Kolomiiets V., Golovkova L. The institutional content of the human capital of the national economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 5. P. 289–293. DOI: htp://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-289-293
Von Weizsacker E., Wijkman A. Come on!: capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet. New York : Springer, 2018. URL: https://www.worldcat.org/title/come-on-capitalism-short-termism-population-and-the-destruction-of-the-planet/oclc/1012106970

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру