УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання
Сімків Л. Є.

Сімків Л. Є. Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 96–101.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-96-101

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.14:330

Анотація:
Стаття присвячена розробці стратегічних пріоритетів регіональної економічної політики. Визначено, що регіональна економічна політика за спрямованістю управлінських впливів є складовою державної регіональної політики, державної економічної політики, а також соціально-економічної політики розвитку регіонів. Зазначається, що регіональна економічна політика реалізується на регіональному та внутрішньорегіональному рівнях і включає систему цілей і завдань у сфері управління соціально-економічним розвитком регіонів та територіальних утворень, які входять до його складу. Визначено та обґрунтовано стратегічні цілі регіональної економічної політики, що базуються на врахуванні комплексу завдань, реалізація яких сприятиме вдосконаленню регіональної економічної політики, вирішенню питання усунення міжрегіональних диспропорцій, стимулюванню якісного економічного зростання та підвищенню рівня життя населення в Україні. Акцентується увага на тому, що виконання окреслених завдань пов’язане з рядом ризиків, що потребують урахування.

Ключові слова: регіональна економічна політика, стратегічні цілі, економічне зростання, пріоритети, децентралізація.

Рис.: 1. Бібл.: 8.

Сімків Лілія Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Онищенко В. О., Романова Т. В. Аналіз факторів впливу на іноземні інвестиції. Економіка і регіон. 2008. № 2. С. 3–7.
Романова Т. В. Формування державної регіональної економічної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України. Ефективна економіка. 2010. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=316
Сімків Л. Є. Регіональна економічна політика: чинники формування, пріоритети та механізми реалізації : монографія. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 380 с.
Сімків Л. Є. Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного зростання : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05. Івано-Франківськ, 2019. 39 с.
Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації : наукова доповідь / наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2017. 120 с.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
Шульц С. Економічний простір України: формування, структурування та управління : монографія. Львів : ІРДНАМ України, 2010. 408 с.
Максимчук М. В., Луцків О. М. Інституційне середовище регіональної структурної політики. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 37–45.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру