УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства
Злотенко О. Б., Рудніченко Є. М.

Злотенко О. Б., Рудніченко Є. М. Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 131–138.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-131-138

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24

Анотація:
Метою статті є дослідження процесу формування елементів механізму забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства. Проаналізовано склад елементів механізму реалізації стратегічних напрямів управління підприємством у рамках формування комплексної стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто етапи формування та реалізації управлінських рішень у сфері економічної безпеки в цілому та безпеки інвестиційної діяльності зокрема. Відзначено важливість прийняття стратегічних рішень щодо залучення інвестиційних ресурсів з урахуванням чинників ризику інвестиційної діяльності. Встановлено необхідність процесу моніторингу досягнення стратегічних цілей, а також аналізу дієвості реалізації стратегічних рішень у сфері економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність створення системи мотивації суб’єктів, що безпосередньо беруть участь у формуванні, запуску та функціонуванні досліджуваного організаційного механізму, приймаючи до уваги розмежування потенційних очікувань власників бізнесу та персоналу підприємств.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, економічна безпека, стратегія, механізм.

Рис.: 5. Бібл.: 8.

Злотенко Олександр Борисович – аспірант, кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: [email protected]
Рудніченко Євгеній Миколайович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Саух І. В. Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 1. С. 145–151.
Тиханський М. О., Липчанський В. О. Проблеми формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства. Наукові записки. 2017. Вип. 21. С. 47–53.
Коломицева О. В., Андрушкевич Н. В. Розробка інвестиційної стратегії в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 45 (2). С. 110–116.
Хаустова К. М. Інвестиційно-інноваційна стратегія підприємства та підходи до її класифікації. Фінансовий простір. 2015. № 4. С. 183–187.
Гавловська Н. І., Рудніченко Є. М. Управління інноваційними проектами : навч. посіб. Хмельницький : ХНУ, 2016. 247 с.
Козаченко Г. В., Ілляшенко О. В. Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3. Т. 3. С. 25–28.
Rudnichenko Ye. M., Havlovska N. I., Yadukha S. Y. Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1. Ч. 1. С. 88–94.
Гавловська Н. І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств : оцінювання, моделювання, механізм забезпечення : монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2016. 480 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру