УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розробка структури системи підтримки прийняття рішень з управління виробничою логістикою промислового підприємства
Подскребко О. С.

Подскребко О. С. Розробка структури системи підтримки прийняття рішень з управління виробничою логістикою промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 139–146.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-139-146

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.46:004.94

Анотація:
У статті запропоновано структуру системи підтримки прийняття рішень (СППР) з управління виробничою логістикою промислового підприємства, яка надасть змогу підвищити ефективність функціонування виробничої системи (завдяки скороченню часу для прийняття рішень, заснованих на інформації про фактичні запаси, планові простої та втрати), а також визначити ціну помилки управлінських рішень з метою виключення можливості її повторення в майбутньому. Проілюстровано основні аспекти функціонування запропонованої СППР на прикладі процесу конвертерного виробництва сталі на одному з металургійних заводів, наведено докладний опис кожного з представлених у структурі системи блоку. Запропоновано механізм прийняття рішень, який базується на тісній взаємодії між модулем моделювання, базою знань, базами даних, на основі якої формуються рекомендації з переміщення того чи іншого агрегату, задіяного у процесі конвертерного виробництва сталі. Ґрунтуючись на досвіді розробки подібних систем, автором запропоновано групову обробку даних, яка передбачає використання персонального інтерфейсу для кожної категорії користувачів, що дасть можливість залучити основних учасників виробничого процесу до прийняття рішень, колективного формулювання нових ідей. Наголошено, що підвищення ефективності функціонування економічних об’єктів можливо, насамперед, за допомогою грамотного застосування та подальшого вдосконалення економічних інформаційних систем.

Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, моделювання, база знань, виробнича логістика, промислове підприємство.

Рис.: 3. Формул: 1. Бібл.: 15.

Подскребко Олександр Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Accorsi R., Manzini R., Maranesi F. A decision-support system for the design and management of warehousing systems. Computers in Industry. 2014. Vol. 65. Issue 1. P. 175–186.
Глущевський В. В. Адаптивні механізми в системах управління підприємствами: методологія і моделі : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2016. 352 с.
Гриненко А. С. Система интеллектуально-информационной поддержки процесса принятия управленческих решений. URL: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/10.shtml
Данилов Е. А. Системы поддержки принятия решения в промышленных системах мониторинга. Сборка в машиностроении, приборостроении. 2012. № 4. С. 10–12.
Даудов С. А. Информационные системы поддержки принятия управленческих решений. Научный аспект. 2012. № 2. URL: http://na-journal.ru/stati
Демиденко М. А. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. Дніпропетровськ : НГУ, 2016. 104 с.
Коблянська Г. Ю., Кузнецова М. О. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 9. С. 154–157.
Кравченко В. Н. Инструменты проблемно-целевого управления бизнес-процессами : монография. Днепропетровск : Середняк Т. К., 2014. 304 с.
Ларичев О. И., Петровский А. В. Системы поддержки принятия решений: современное состояние и перспективы их развития. Итоги науки и техники. 1987. Т. 21. С. 131–164.
Руденский Р. А. Антисипативное управление сложными экономическими системами: модели, методы, инструменты : монография. Донецк : Юго-Восток, 2009. 257 с.
Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2009. 614 с.
Тимохин В. Н. Методология моделирования экономической динамики : монография. Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. 269 с.
Трахтенгерц Э. А. Компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений. Проблемы управления. 2003. № 1. С. 13–28.
Управление стратегическим развитием жизнеспособных экономических систем: модели, механизмы и инструменты : монография / Ю. Г. Лысенко, В. Н. Тимохин, Р. А. Руденский, С. И. Левицкий и др. Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2012. 350 с.
Подскребко О. С. Моделювання системи виробничого менеджменту промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11. Полтава, 2017. 22 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру