УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств
Прохорова В. В., Давидова О. Ю.

Прохорова В. В., Давидова О. Ю. Гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 14–20.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-14-20

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 167:001.895:338.46

Анотація:
Мета статті – дослідити гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств: дефініції, складові та тенденції розвитку; вивчити етапи формування сутності методології як ідеологічної платформи вирішення наукової проблеми; розробити науково-практичний підхід до формування та впровадження системи інноваційного управління розвитком підприємств. У статті досліджено гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств: визначення, складові та тенденції розвитку для формування комплексу програм розвитку підприємств з урахуванням різноманітних тимчасових горизонтів з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності в умовах трансформаційної економіки. Доведено, що основою формування будь-якої методології є філософське підґрунтя. Запропоновано використовувати науково-практичний підхід до формування та впровадження системи інноваційного управління розвитком підприємств, що базується на синтезі методологічних аспектів гносеологічного коріння та основних напрямів інноватики, з урахуванням компонент і принципів інноватики, що є підґрунтям для оцінювання, тестування та прогнозування результатів інноваційного управління розвитком підприємств, формування комплексу програм їх розвитку з урахуванням різних часових горизонтів, із метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності в умовах трансформаційної економіки.

Ключові слова: інноваційне управління, розвиток, підприємство, методологія, гносеологія.

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Прохорова Вікторія Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]
Давидова Оксана Юріївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра готельного і ресторанного бізнесу, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

http://uk.wikipedia.org/wiki/Гносеологія
Ансофф И. Стратегическое управление / сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. M. : Экономика, 1989. 519 с.
Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі : монографія. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2010. 524 с.
Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С. Управление инновациями: теория и практика : учеб. пособие. М. : ЭКСМО, 2008. 432 с.
Геєць В. М., Семиноженко В. П. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. 582 с.
Зміст поняття «методологічний принцип» та його визначення. URL: http://pidruchniki.com/12920522/pravo/zmist_ponyattya_metodologichniy
Іванов Ю. Б., Пилипенко А. А. Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства. Економіка промисловості. 2006. № 1. С. 162–171.
Словник іншомовних слів / за заг. ред. О. С. Мельничука. К., 1974. 776 с.
Философия экономики : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / отв. ред. С. В. Синяков. Киев : Альтерпрес, 2002. 384 с.
Философский энциклопедический словарь / ред. Л. Ф. Ильичев и др. М. : Сов. энциклопедия, 1983. 840 c.
De Palta A., Leruth L., Prunier G. Agent based Typology of Risks in Public – Private Partnerships // Towards a Principal. IMF Warking Paper WP/09/177, International Monetary Fund. URL: http//ideas repec.orq
Бурий С. А. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 5. Т. 2. С. 201–205.
Винокуров В. А. Оганизация стратегического управления на предприятии. М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. 458 с.
Сорокіна Л. В. Діагностика й регулювання стрибків економічного розвитку підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 2. С. 93–100.
Халафян А. А. Stаtіstіса 6. Статистический анализ данных. М. : Бином-пресс, 2008. 512 с.
Давидова О. Ю. Ключові фактори управління ризиками на підприємствах ресторанного господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 25. Ч. 1. С. 128–132.
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М. : Мысль, 2005. 253 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру