УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики
Сімків Л. Є.

Сімків Л. Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 157–162.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-157-162

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.142

Анотація:
У статті визначено концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики. Обґрунтовано, що дана концепція забезпечить підвищення конкурентоспроможності регіонів, досягнення збалансованого територіального розвитку, здійснення комплексу започаткованих реформ, що впроваджуються на місцевому, регіональному та національному рівнях. У процесі дослідження розроблено алгоритм розробки та реалізації регіональної економічної політики, який передбачає певну послідовність етапів – від вибору концептуальних засад, принципів її формування до визначення обґрунтування стратегічних цілей і тактичних завдань, а також інструментів реалізації та оцінки їх ефективності. Розглянуто основні підходи до формування концепції регіональної економічної політики та визначено її пріоритетні напрями. Обґрунтовано, що дана політика повинна бути спрямована на вирішення стратегічних, а не поточних проблем регіонального розвитку та сприяти ефективному використанню внутрішнього потенціалу регіонів; удосконаленню міжбюджетних відносин; розширенню повноважень органів місцевого самоврядування; запобіганню зростання диспропорцій регіонального розвитку тощо.

Ключові слова: регіональна економічна політика, концептуальний підхід, регіональний розвиток, конкурентоспроможність регіону, внутрішній потенціал регіону.

Рис.: 1. Бібл.: 9.

Сімків Лілія Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Сімків Л. Є. Регіональна економічна політика: чинники формування, пріоритети та механізми реалізації : монографія. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 380 с.
Шульц С. Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 26–36.
Максимчук М. В., Луцків О. М. Інституційне середовище регіональної структурної політики. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 37–45.
Сімків Л. Є. Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного зростання : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05. Івано-Франківськ, 2019. 40 с.
Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2001. 528 с.
Регіональний вимір соціально-економічного розвитку і засади нової регіональної політики : аналітична доповідь / С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір та ін. Київ : НІСД, 2013. 82 с.
Ткачук А. Нова державна регіональна політика вимагає гармонізації законодавства. Стратегія розвитку. 2017. № 5. С. 25–29.
Механізми реалізації регіональної структурної політики : монографія / Мельник А. Ф., Лаврів Л. А., Васіна А. Ю. та ін. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 343 с.
Варналій З. С., Білик Р. Р. Інституційні засади та організаційні механізми політики регіонального розвитку: завдання реформ європейського зразка. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. 2014. Вип. 3. С. 3–11.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру