УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 163–169.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-163-169

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.342.146:332.1(477)

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні системи формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України. Проведено аналіз стану соціальної безпеки в регіонах України, що передбачало обчислення інтегрального коефіцієнта соціальної безпеки регіонів. Встановлено, що загальна ситуація із соціальною безпекою в регіонах України нестабільна, а в низці областей – критична. Визначено послідовність зміни моделі соціальної безпеки в системі сталого ендогенного зростання регіонів України, де виділено альтернативи, що пов’язуються із рішеннями регіональних органів влади стосовно або збереження ситуації з недоліками системи соціальної безпеки, або з їх усуненням, і в підсумку – з формуванням якісної моделі соціальної безпеки. Розроблено модель соціальної безпеки в системі сталого ендогенного зростання регіону в якій визначено напрями реалізації регіональної політики забезпечення соціальної безпеки. За цими напрямами запропоновано сукупність інструментів, що орієнтовані на формування й ефективне функціонування системи соціальної безпеки та досягнення її мети в рамках політики забезпечення сталого ендогенного зростання регіону. Встановлено, що при формуванні моделі соціальної безпеки важливо, аби всі її елементи були орієнтовані на досягнення визначеної мети та впроваджувалися за складовими соціальної безпеки регіону: безпека відтворення населення та трудового потенціалу, безпека соціальної сфери, безпека ринку праці та зайнятості населення, міграційна безпека. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є стратегічні напрями, інструменти та засоби реалізації моделі соціальної безпеки регіону в умовах євроінтеграції України.

Ключові слова: соціальна сфера, соціальна безпека, регіональна політика, ендогенне зростання, регіон, Україна.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Васильців Тарас Григорович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, відділ соціально-гуманітарного розвитку регіонів, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: [email protected]
Лупак Руслан Любомирович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Рудковський Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, професор, відділ економічних досліджень, Інститут продовольчих ресурсів НААН України (вул. Євгена Сверстюка, 4a, Київ, 02660, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / В. М. Геєць, Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І. та ін. Київ : ІЕПр НАНУ, 2011. 696 c.
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. Київ : НІСД, 2007. 820 с.
Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2010. 288 с.
Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія / за ред. Т. Г. Васильціва, Р. Л. Лупака. Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 303 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstаt.gоv.uа
System transformations of the national economy: challenges and expectations : collective monograph / edited by O. Vlasiuk and other. Bydgoszcz, Poland : University of Economy Publishing House, 2016. Vol. 1. 357 р.
Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л. Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 8–14.
Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія. Київ : НІСД, 2010. 288 с.
Ilyash O., Dzhadan I., Ostasz G. The Influence of the Industry’s Innovation Activities Indices on the Industrial Products’ Revenue of Ukraine. Economics and Sociology. 2018. Vol. 11. Issue 4. P. 317–331.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру